Marketing interaktywny - Brand development design


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Osiąganie zamierzonego celu poprzez szerokie działania wewnątrz przedsiębiorstwa i skuteczny dobór narzędzi marketingowych

 

>

Podczas spotkania przyjrzymy się czynnikom rozwoju przedsiębiorstw i marek. Porozmawiamy o realizacji celów biznesowych poprzez wykorzystanie różnych elementów wewn?trz przedsiębiorstwa, eksploatację wszystkich obszarów potencjalnego wzrostu oraz skuteczn?  komunikację marketingow?.

Odpowiemy sobie na następuj?ce pytania:

 ?                 Jaki jest nadrzędny cel przedsiębiorstwa? Czy jest to np. zwiększenie rocznej sprzedaży, czy s? inne cele?

 ?                 Jaka jest obecna sytuacja przedsiębiorstwa? Jak wygl?da struktura organizacji i jak przebiegaj? procesy? Czy istnieje możliwość ulepszenia procesów? Czy dysponujemy wewnętrzn? baz? informacji o konsumencie, a jeśli tak to jak można j? wykorzystać? Czy crossujemy sprzedaż, czy można osi?gn?ć wzrost sprzedaży?

 ?                 Czy myśl?c o przedsiębiorstwie myślimy globalnie? Czy bierzemy pod uwagę nowe produkty i rynki?

 ?                 Kim jest klient przedsiębiorstwa / konsument produktu i jakie s? jego potrzeby? Czy istnieje konieczność przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych?

 ?                 Jak wygl?da struktura grupy docelowej? Czy istnieje możliwość stworzenia segmentów i dopasowania do nich poszczególnych benefitów produktów / usług? Jakie s? najlepsze punkty styku z grup? docelow??

 ?                 Czy każdy punkt styku jest dopracowany i spójnie komunikuje jedn? wartość usługi lub produktu? Czy punkty styku działaj? adekwatnie do ich kontekstu i danej grupy docelowej?

 ?                 Czy efekty działań s? mierzone? Jak dobierane s? narzędzia pomiaru? - O jakich efektach mówimy?

 ?                 Jak przeprowadzić analizę działań marketingowych?

 ?                 Jakiego szampana wybrać, by uczcić sukces?

Prowadz?cy :

Mikołaj Soszyński  

Posiada 10 lat intensywnej praktyki w branży reklamowej. Jest dyrektorem zarz?dzaj?cym w Creative Group AMK. Doradza firmom m.in. w zakresie budowania strategii komunikacji. Creative Group AMK pracuje m.in. dla takich firm, jak: UPC Polska, Samsung, SONY, AXA DIRECT.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!