Marketing instytucji finansowych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Prawne aspekty działalności marketingowej. Marketing w instytucjach finansowych – wybrane zagadnienia

>

Program spotkania :

  1. Informacja handlowa a reklama
  2. Przetwarzanie danych osobowych w działalności marketingowej
  3. Reklama produktów i usług bankowych jako nieuczciwa praktyka rynkowa

                           3.1. Pojęcie nieuczciwej reklamy

                           3.2. Wytyczne dotycz?ce reklamy produktów i usług bankowych

                           3.3.   Przykłady nieuczciwej i wprowadzaj?cej w bł?d reklamy na rynku usług bankowych

  1. Obowi?zki informacyjne banków w działalności marketingowej

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Prawnych, Dyrektorów Marketingu, Dyrektorów Sprzedaży i Dyrektorów Finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prowadz?cy:

dr Michał Będkowski-Kozioł (partner) i Natalia Bartsch (adwokat). - Partner. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych i finansowych.

Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego). Od roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Zarz?dzania w Ciechanowie); W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden

Natalia Bartsch - Adwokat, Starszy prawnik. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej zwłaszcza prawa autorskiego, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. W sferze jej zainteresowań pozostaj? kwestie zwi?zane z rozwojem nowych technologii,   a w szczególności zagadnień prawnych zwi?zanych z Internetem.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej agencji reklamowych, firm fonograficznych, pracowni architektonicznych i designerskich oraz w prowadzeniu procesów o ochronę dóbr osobistych. Pracowała również w biurze prawnym jednego z największych w Polsce wydawnictw prasy jako specjalista ds. ochrony praw autorskich.  

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!