Majowe Rendez-vous Biznesu - 07.05 godz. 18.00, Centrum Medicover

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, pokazywać nowe, oryginalne miejsca, inspirować do działania i wskazywać nowe możliwości rozwoju.

Pierwsze wiosenne Rendez-vous biznesu odbędzie się w Centrum Medicover, jednej z 30 placówek medycznych Medicover w Polsce. Otwarcie pierwszego wieloprofilowego Szpitala, inwestycji o wartości 40 mln euro, stanowiło ważny moment w rozwoju Grupy Medicover. Położony na warszawskim Wilanowie szpital posiada 7 klinik specjalistycznych i zajmuje powierzchnię 16 tys. m ?.

Spotkanie będzie kolejn? okazj? by, dzięki wymianie doświadczeń członków Francuskiej Izby, przyjrzeć się ważnemu sektorowi życia ekonomicznego i społecznego. Tym razem porozmawiamy o rozwoju sektora medycznego w Polsce.

Po debacie zaprosimy Państwa na symboliczny koktajl, który jest doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia oraz nieformalnych rozmów.

Jeśli s? Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie najpóźniej do dnia 2 maja br. mailem: ccifp@ccifp.pl lub telefonicznie: 022 / 696 75 80. Osobom zgłoszonym po tym terminie nie możemy zagwarantować udziału.

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!