Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Maile służbowe po francusku w praktyce. Szkolenie językowe online

Język :
francuski

Cena : 799 zł

Les personnes qui annulent leur participation à la formation jusqu'à 5 jours ouvrables avant la réunion sont remboursées à 100% des frais de formation. Les frais ne seront pas remboursés à ceux qui annulent leur participation plus tard.

Passé

L'événement est terminé.

Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą nabyć bądź poszerzyć umiejętność redagowania tekstów biznesowych po francusku.

Czas trwania szkolenia 12 godzin szkoleniowych. Każde spotkanie odbywa się w piątki i trwa 90 min

Osoby pracujące we francuskojęzycznym otoczeniu doskonale zdają sobie sprawę, jak ważną i trudną do nabycia umiejętnością jest umiejętność odpowiedniego redagowania maili w kontaktach z francuskim odbiorcą.

Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób, które umiejętności te chciałyby nabyć bądź poszerzyć.

W programie między innymi:

- rekomendowane zwroty dla poszczególnych sytuacji komunikacyjnych (jak poprawnie rozpocząć, rozwinąć i zakończyć wiadomość mailową )

- dopasowanie zwrotów grzecznościowych i stylu do osoby adresata oraz charakteru relacji biznesowej

- dobre i złe praktyki redakcyjne

- stanowczość i asertywność przekazu w sytuacjach konfliktowych

- pożądane słownictwo oraz słownictwo, którego bezwzględnie należy unikać

- pożyteczne słowa ułatwiające nadawcy rzeczowe i skuteczne sformułowanie przekazu

- ćwiczenia na zwięzłość i precyzję wypowiedzi

- wskazanie najczęstszych błędów popełnianych w mailach

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady poprawnych oraz niepoprawnych maili, ćwiczeń redakcyjnych i leksykalnych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!