Ludzka Twarz Zarządzania Projektami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty dla inżynierów i project managerów

 

>

Te kilkugodzinne zajęcia prowadzone w  formule wykładowo-warsztatowej, będ? przeplatane prostymi ćwiczeniami i urozmaicone  zadaniami grupowymi. Polecane s? osobom, które nie tylko pragn? odświeżyć swoj? ogóln? wiedzę na temat zarz?dzania projektami, ale przede wszystkim chc? zyskać nowy punkt widzenia na znane już sobie sprawy i chc? je zobaczyć w nowym „ludzkim” świetle.

Ludzka twarz zarz?dzania projektem to szkolenie, które ma prostym językiem i przykładami, tak po ludzku, dotrzeć do uczestnika. Ludzka twarz przywołana jest również dlatego, że obok typowych podstaw teoretycznych eksponowani będziemy również my – ludzie, nasze nastawienie, nasze postawy, podejście i  to, co w  nas się kryje. Kolorytu szkoleniu z  pewności? dodaj? uwypuklone w  sposób „miękki” b?dź dynamiczny   niuanse towarzysz?ce powstawaniu konfliktów na projektach, podejmowaniu decyzji czy postrzeganiu prawdy. Każdy uczestnik angażuj?c się podczas zajęć ma szanse w nowy, szerszy sposób   zacz?ć postrzegać sprawy zwi?zane z  zarz?dzaniem projektami.

Oryginalna kompilacja zagadnień z  różnych obszarów (doświadczenia inżynierskie, zarz?dzanie projektami, psychologia) pozwala prezentować szkolenie jako potencjalnie atrakcyjne dla szerokiego spektrum osób, bez względu na profil ich przygotowania zawodowego czy też staż pracy. Niemniej szkolenie to powinno zainteresować w szczególności tych, którzy odczuwaj? potrzebę szerszego, „ludzkiego” spojrzenia na zarz?dzanie projektami. Dedykowane jest zwłaszcza inżynierom, pracownikom działu R&D, produkcji, IT i serwisów technicznych.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

  • Zarz?dzanie Projektem – definicje, informacje podstawowe
  • Planowanie
  • Sens zarz?dzania projektami
  • Typowe problemy na projektach
  • Podejmowanie decyzji (ćwiczenie)
  • Prawda a roszczenie
  • Przykłady praktyczne – komunikacja, roszczenia, relacje
  • Gra strategiczna
  • Podsumowanie

Prowadz?cy :

Piotr Sokołowski – inżynier budownictwa, z  ponad 25 letnim stażem zawodowym. Posiada doświadczenie w  zakresie świadczenia usług projektowania i  nadzorów, usług eksperckich oraz w  zarz?dzaniu projektami. Swoje szlify na pozycji Inżyniera Kontraktu zdobywał na dużych projektach zwi?zanych z  infrastruktur? kolejow? (tunel, dworzec), budownictwem mieszkaniowym, a  także budownictwem zwi?zanym z  gospodark? odpadow? czy rozwojem przedsiębiorczości.   Posiada doświadczenie przy budowie obiektów hotelowych, biurowych czy sportowych, gdzie pełnił funkcje Kierownika czy Dyrektora Projektu. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Budownictwa L?dowego Politechniki Gdańskiej, gdzie  w roku 1997 otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 2007 ukończył studia MBA dla Inżynierów w  WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, a  w roku 2015 na tej samej uczelni -Psychologię Biznesu dla Menadżerów. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i  posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań o  charakterze eksperckim. Znajduje się na liście wykładowców Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i  Rzeczoznawców. Pracę zawodow? rozpocz?ł w Katedrze Geotechniki na Politechnice Gdańskiej, sk?d przeszedł do Rafinerii Gdańskiej (LOTOS), po czym pracował kolejno dla firm Tebodin, AECOM, Soletanche, Grontmij (Sweco).Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Budowlanego w  Bureau Veritas Polska.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!