Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

Loża przetargowa: Wsparcie udzielane przez państwa trzecie uczestnikom przetargów - nowe regulacje unijne

Cena : Bezpłatne - Wydarzenie firmy stowarzyszonej w CCIFP.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

Kancelaria Dentons zaprasza na webinarium, w trakcie którego Anna Szymańska oraz dr Michał Bernat omówią nowe, obowiązujące od 2023 roku przepisy unijne, które powyżej określonych progów zobowiązują uczestników przetargów do uprzedniego zgłaszania Komisji Europejskiej wsparcia finansowego udzielonego im przez państwa trzecie.

Naruszenie tego obowiązku będzie skutkować ryzykiem nałożenia na oferenta kar finansowych czy też innych sankcji.

Co więcej, na podstawie nowych przepisów Komisja będzie mogła z własnej inicjatywy badać pomoc udzielaną oferentom przez kraje nieunijne nawet w przypadku przetargów nieprzekraczających wspomnianych progów.

Podmioty, w tym zwłaszcza oferenci należący do międzynarodowych grup, uczestniczące lub planujące uczestnictwo w przetargach będą zatem musiały zmierzyć się z nowymi, istotnymi obowiązkami informacyjnymi, które wymagają pozyskiwania danych i oceny sytuacji ich grupy poza UE.

Co więcej, przedsiębiorcy unijni otrzymali nowe narzędzie pozwalające na zwalczanie przypadków, w których pomoc udzielana konkurentom przez państwa trzecie może wpłynąć na wynik przetargu.

Szczegółowa agenda oraz rejestracja są dostępne na stronie – zarejestruj się

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!