Lider w zmianie - warsztat metodą gier i symulacji


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Praktyczny i interaktywny trening dla osób, które wdrażają w organizacjach zmiany wymagające zaangażowania ludzi do działania w nowy sposób i porzucenia starych nawyków.

 

>

Spotkanie przeznaczone jest dla działów HR : dyrektorów , managerów, specjalistów ds. szkoleń, działów rozwoju.

Podczas treningu uczestnicy przeanalizuj? zmianę organizacyjn? na 3 poziomach – osobi-stym, zespołowym i organizacyjnym. Celem treningu jest ułatwienie liderom wyjścia ze zmiany zwycięsko na każdym z trzech poziomów, poprzez trening umiejętności wywiera-nia pozytywnego wpływu na siebie i swoje otoczenie podczas zmian.
Trening bazuje na dwóch modelach: 1) model trzech obszarów koncentracji lidera według Daniela Golemana, 2) model działań lidera wobec swojego zespołu w zmianie na różnych etapach zmiany wg Rusell i Russell

Tematyka warsztatu :

 • Samoświadomość lidera w zmianie: zmiana jako stres, różnorodność reakcji na stres, fazy przechodzenia przez zmianę na krzywej zmiany, żródła oporu,analiza indywidualnych potrzeb w zmianie,
 • Działania lidera w prowadzeniu zespołu przez zmianę organizacyjn? w zależności od diagnozy sytuacji w zespole na podstawie modelu Russel i Russell: wytworzenie potrzeby zmiany, wdrożenie zmiany, monitoring efektów, utrwalenie i stabilizacja zmian,
 • Przykłady wyzwań i rozwi?zań liderów w zmianach w innych organizacjach biznesowych (studia przypadku)

Efekty dla uczestników :

 • zrozumienie swojej roli w zmianie i jej wdrożeniu
 • uświadomienie sobie swojego stylu zarz?dzania zespołem w zmianie
 • gotowość do angażowania innych w zmianę
 • poznanie możliwych reakcji na zmianę, świadome ich przewidywanie i gotowość do zarz?dzenia nimi
 • narzędzia do wykorzystania podczas zmian, żeby skuteczniej zaangażować siebie i ludzi w organizacji do zmian

Metody i narzędzia :

 • gry i symulacje szkoleniowe jako doświadczenie reakcji w zmianie
 • rozwi?zywanie studiów przypadków - działania liderów w sytuacjach zmian w innych organizacjach (studia prawdziwych przypadków)
 • praca w ruchu, projekcja - przypominanie sobie zmian w zespole w tzw. kole podróży przez zmianę
 • ankieta online przed szkoleniem
 • zeszyty uczestnika zawieraj?ce omawian? wiedzę, ćwiczenia i narzędzia do praktycznego wykorzystania w pracy po szkoleniu oraz miejsce do notowania własnych refleksji
 • "narzędziownik" czyli zbiór narzędzi, indywidualnie wybranych przez uczestników z dostępnego na szkoleniu katalogu narzędzi lidera w zmianie, do praktycznego zastosowania po szkoleniu

Praca przed warsztatem :

Uczestnicy wypełniaj? krótk? ankietę na temat tego, jakich kompetencji i działań swoich liderów, potrzebuj? szczególnie w czasie zmian oraz na temat tego, jakie kompetencje liderskie na czas zmian chcieliby sami rozwin?ć.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Trenerzy :

Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Ekspert metody   gier i symulacji w procesach szkoleniowych. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Co-Founder Competence Game

Zrealizowała pond 1000 godzin spotkań, interwencji i szkoleń metod? gier. Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osi?ganie celów. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonuje j? jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. Od 2010 roku jest członkiem zarz?du International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

Joanna Średnicka

Ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Dyrektor Zarz?dzaj?ca i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Partner Zarz?dzaj?cy Competence Game

Z wykształcenia socjolog. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, a także współtwórca projektu Competence Game – gier online mierz?cych kompetencje, będ?cych alternatyw? dla ACDC. Badaczka kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w rozwijaniu i budowie zespołów, analizie zmian i procesach HR zachodz?cych w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowan? projektantk? NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkoł? Główn? Handlow?, Akademi? Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas, TU Delft. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!