Learning Agility w praktyce HR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Funkcjonowanie w dzisiejszych, ci?gle zmieniaj?cych się i nieprzewidywalnych warunkach stanowi niebagatelne wyzwanie. Aby skutecznie funkcjonować w obecnych czasach konieczna jest umiejętność adaptacji i szybkiego uczenia się.

Badania wskazuj? jednoznacznie, że czynnikiem determinuj?cym sukces jest learning agility. Czym więc jest learning agility w praktyce biznesowej?   Jakie fundamenty, znajduj? się u podstaw learning agility?   W jaki sposób możliwe jest uchwycenie „learning agility” podczas procesów rekrutacji b?dź / i programów talentowych?   …na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszego spotkania.

Program:

  • przedstawienie koncepcji learning agility i jej zastosowania w praktyce biznesowej;
  • zapoznanie się z dostępnymi na rynku narzędziami, umożliwiaj?cymi pomiar learning agility;
  • wymiana doświadczeń w zakresie możliwości zastosowania koncepcji learning agility na obecnym rynku pracy.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wypełnienia kwestionariusza Ostendi Talent Hunter i otrzymania własnego indywidualnego raportu.

Członkowie zarz?dów, prezesi firm, dyrektorzy raportuj?cy, szefowie HR, dyrektorzy personalni, ale także Ci wszyscy, którzy s? odpowiedzialni za rekrutację i rozwój pracowników.

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak - R&D Director w Ostendi Polska
Bożena od kilkunastu lat wspiera Zarz?dy różnych spółek w budowaniu strategii Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesi?t przegl?dów HR-owych oraz odpowiedzialna była za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Posiada duż? wiedzę w praktycznym zastosowaniu przepisów Kodeksu Pracy, co przekłada się na dbałość wykorzystywania narzędzi psychometrycznych z obowi?zuj?cym prawem w procesach rekrutacji. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone otrzymaniem międzynarodowych certyfikatów: coachingowego ICC, Praktyka MBTI(R) (Mayers-Briggs Type Indiator), korzystania z testów SLG Thomas (Personal Profile Analyzes, Training System Test, EQTest), Insight Discovery™, EQ-I 2.0 i EQ 360 2.0, Praktyk Ostendi Talent Hunter. W zwi?zku z posiadanym doświadczeniem Bożena w Ostendi Polska odpowiedzialna jest za merytoryczny i metodologiczny rozwój produktów

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!