Lean management


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie w języku francuskim

 

>

Zapraszamy na nasze   spotkanie. Zapewniamy, że będzie konkretne, pouczaj?ce, syntetyczne, interaktywne, zabawne, a przede wszystkim — skuteczne.

Podejście trójfazowe:

  • Ustalenie kontekstu: diagnoza, ocena wyzwań, ryzyka i priorytetów, określenie planu działania (najczęściej: ponad 100 działań) i sposobu zarz?dzania,
  • Praca w terenie: jest to etap realizacji planu działania, prowadzenia różnych zadań, komunikacji, raportowania, systematycznego podsumowywania osi?gnięć przez komitet pilotażowy,
  • Przekazanie: przekazanie odpowiedzialności za podjęte działania zespołom wewnętrznym w celu zapewnienia trwałości osi?gniętych wyników. Takie przekazanie może nast?pić na bardzo wczesnym etapie.

Prowadz?cy:

Jean François Boucher, wspólnik w spółce AVISIUM international, której był współzałożycielem w 2007 r.

Po okresie kariery w branży przemysłowej, a zwłaszcza w grupie Michelin, w której zajmował kolejno funkcje DHR, dyrektora zakładu i dyrektora filii we Francji i za granic?, J.-F. Boucher doł?czył do AVISIUM international, firmy-lidera w zakresie zarz?dzania zmianami. AVISIUM international wspiera system zarz?dczy swoich klientów w  następuj?cych sytuacjach: braku menedżera; realizacji projektu transformacji; kryzysu.

Jean François Boucher jest inżynierem, ukończył École Centrale w Nantes.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!