Kurs roczny języka francuskiego prawniczego (B2)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2500 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2750 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

ZAPISY DO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

 

>

Uwaga ! Zwiększona liczba godzin : 60 godzin

Zajęcia odbywaj? się w pi?tki w godzinach : 8.00 - 9.30

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) - DFP Juridique B2, który uczestnicy mog? zdawać opcjonalnie.   

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2

W programie:

  • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego
  • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
  • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                         
  • prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
  • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
  • umowy, zobowi?zania umowne i inne
  • przygotowanie pod k?tem egzaminu DFP Juridique B2

ZAPISY DO 6 PAŹDZIERNIKA 2014

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!