Webinar  •  Konferencja i Seminarium  •  Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs online języka francuskiego - prawo spółek

Język : francuski

Zapisy zbierane są do :
Niedziela 13 Wrzesień 2020 - 15H00

Cena :
899 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie ma na celu przegląd i omówienie reprezentatywnych dokumentów z zakresu prawa spółek Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00-20.15

 

Szkolenie ma na celu przegląd i omówienie najbardziej reprezentatywnych dokumentów z zakresu prawa spółek z uwzględnieniem wiedzy na temat różnych form prawnych istniejących w Polsce i we Francji oraz wskazaniem najczęściej spotykanych pułapek językowych w tym obszarze.

 

Podczas szkolenia analizowane będą między innymi   :

  • statuty spółki, zwłaszcza pod kątem najtrudniejszych zapisów
  • odpis z KRS,
  • pełnomocnictwa,
  • protokoły z Walnego Zgromadzenia wraz z zawartą w nich nomenklaturą finansową
  • fragmenty umów i inne.

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o materiały źródłowe, na które składają się dokumenty autentyczne, tłumaczeniowe, ćwiczenia leksykalne, a także obszerny glosariusz terminów z zakresu prawa spółek, w tym również tych, których nie sposób znaleźć w słowniku.

 

Terminy spotkań:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki, w godzinach 17.00 - 20.15.,

w dniach 14.09, 21.09, 28.09, 05.10.2020  r.

 

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

KURS W FROMULE ZDALNEJ

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19