Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs online języka francuskiego prawniczego

Język :
francuski

Cena : 1299 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

NOWY KURS! Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z prawa!

Kurs odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Zoom.

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych w zakresie francuskiego języka prawniczego (grammaire juridique).

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim. Kurs oferuje ponadto dużą różnorodność ćwiczeń leksykalnych pozwalających na usystematyzowanie trudnych pojęć oraz ich prawidłowe użycie w kontekście. 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

W programie:

  • omawianie różnych instytucji prawa francuskiego wraz z odniesieniem do prawa polskiego (prezentacje power point)
  • wspólna analiza francuskich tekstów prawniczych: ustawy, rozporządzenia, wyroki, umowy, korespondencja prawnicza, inne dokumenty o charakterze prawniczym  
  • ćwiczenia leksykalne przedstawiające pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego    
  • ćwiczenia ustne w zakresie sytuacji komunikacyjnych charakterystycznych dla języka prawniczego

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej, wyselekcjonowane materiały źródłowe oraz ćwiczenia.

 

Wymiar kursu i terminy spotkań:

Kurs trwa 15 tygodni, obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, w czwartki w godzinach 18.30-20.00

Daty:

04.11.2020

11.11.2020

18.11.2020

25.11.2020

02.12.2020

09.12.2020

16.12.2020

06.01.2021

13.01.2021

20.01.2021

27.01.2021

03.02.2021

10.02.2021

17.02.2021

24.02.2021

 

Maksymalna liczba uczestników - 8 osób

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!