Kurs językowy - Intensywny tygodniowy kurs języka francuskiego prawniczego

Cena :
Ceny obowiązują w zależności od daty zapisu :

Zapisy od 18.01.2019 r. - 31.05.2019 r.

1 200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 450 PLN pozostałe osoby

Zapisy od 1.06.2019 r. - 30.06.2019 r.

1 400 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 650 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywny, 5-dniowy kurs przygotowany pod kątem osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w kursie rocznym.

 

Zajęcia odbywają się w dniach między 8 a 12 lipca 2019 

(poniedziałek: 12.00-17.00, wtorek-piątek: 9.45 - 14.45)

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) - DFP Juridique B2, który uczestnicy mogą zdawać opcjonalnie.  

Czas trwania:

Łącznie = 30 godzin lekcyjnych (5 dni zajęć po 6 godzin lekcyjnych) 

Cena i zapisy

Ceny obowiązują w zależności od daty zapisu :

Zapisy od 18.01.2019 r. - 31.05.2019 r.

1 200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 450 PLN pozostałe osoby

Zapisy od 1.06.2019 r. - 30.06.2019 r.

1 400 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 650 PLN pozostałe osoby

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub/i C1.  

W programie:

  • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne
  • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe  
  • pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego           
  • ćwiczenia przygotowawcze pod kątem egzaminu DFP Juridique B2 

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawierający materiały źródłowe oraz dokumenty mające powszechne zastosowanie w biznesie.

 

Więcej informacji:

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19