Kurs języka polskiego dla początkujacych


CCIFP, Plac trzech Krzyży 18

Cena :
900 PLN - firmy stowarzyszone
1200 PLN - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

poniedziałek, środa
18 h - 20 h 15

Kurs  rozwija podstawowe umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy, w życiu codziennym oraz w życiu towarzyskim (autoprezentacja, porozumiewanie się w sklepie, restauracji, biurze, u lekarza etc., zawieranie znajomości, charakteryzowanie ludzi, prowadzenie rozmów telefonicznych, planowanie czasu i umawianie spotkań itp.). Kurs przybliża również polskie obyczaje i tradycję.

Zajęcia odbywaj? się w miłej atmosferze, daj? możliwość nawi?zania nowych kontaktów. Zapewniamy lekcje z doświadczonym, sympatycznym i znaj?cym język francuski lektorem oraz, na pocz?tku kursu, zajęcia z logoped?. Podczas zajeć używamy materiałów przygotowanych specjalne dla Państwa.

Typ kursu:                                                                                            5 - 10 osób w grupie, z udziałem logopedy

  Poziom:                                                                                                    dla  pocz?tkuj?cych  oraz  "fałszywych"  pocz?tkuj?cych

  Czas trwania kursu:                                                        05 maja – 09 lipca 2003 roku

  Liczba jednostek lekcyjnych:                        60 x 45 min

  Liczba spotkań:                                                                        20

  Częstotliwość zajęć:                                                      2 razy w tygodniu po 3 jednostki lekcyjne

                                                                                                                                   (3x 45-minut)

PRELEGENT prowadz?cy szkolenia językowe:

Worldwide School jest jedn? z największych szkół językowych, działaj?c? w Warszawie od 1991 roku. Szkoła cieszy się opini? profesjonalnej o wysokim poziomie nauczania, wyróżniona została elitarnym Znakiem Jakości PASE- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języka Angielskiego oraz zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Worldwide School jest laureatem konkursu Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości w roku 2002/2003, zorganizowanym przez Data Group, która w oparciu o specjalistyczne, rynkowe badania opinii klientów przyznaje to zaszczytne godło. Worldwide School otrzymała I miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół językowych przeprowadzonym przez magazyn NEWSWEEK jesieni? 2002 roku.

Joanna Dudek uzyskała dyplom Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. Ukończyła kurs „Nauczanie języka polskiego jako obcego” na UJ, u profesora Miodunki, największego autorytetu w tej dziedzinie w Polsce. Joanna Dudek ma duże doświadczenie w uczeniu cudzoziemców języka polskiego. Przed podjęciem pracy dla Worldwide School uczyła przez rok języka polskiego w Krzemieńcu na Ukrainie a także prowadziła kursy w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ, zajęcia w firmach na zlecenie szkół językowych w Krakowie oraz wakacyjny kurs języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się bardzo dobrze językiem francuskim (certyfikat Universite de la Sorbonne Nouvelle-Paris III), rosyjskim, angielskim i ukraińskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa wynosi 900 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1 200 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa     n ? 13701037 - 3300057-27001-1202

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!