Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs języka francuskiego biznesowego

Język : francuski

Zapisy zbierane są do :
Piątek 9 Październik 2020 - 15H00

Cena :
1099 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy do poszerzenia znajomości języka francuskiego o tematy związane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe!

 

Kurs odbędzie się w trybie zdalnym. W zależności od przebiegu sytuacji epidemiologicznej może zostać przekształcony na kurs stacjonarny, jeśli taka będzie wola uczestników.

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych w zakresie francuskiego języka biznesowego. Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o materiały źródłowe, ćwiczenia oraz dokumenty  powszechne spotykane w biznesie.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy związane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francją a Polską.

W programie, m.in.:

  • informacje teoretyczne dotyczące zasad funkcjonowania biznesu we Francji (organizacja przedsiębiorstw, ich otoczenie, różne działy przedsiębiorstwa
  • praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie
  • redagowanie pism i sporządzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, maile i listy handlowe) w oparciu o podane uprzednio zasady redakcyjne
  • nauka słownictwa biznesowego z zakresu różnych działów przedsiębiorstwa  
  • prezentowanie danych w języku francuskim w kontekście działalności firmy
  • przygotowanie wystąpień ustnych i prezentacji
  • sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych

 

Wymiar kursu i terminy spotkań:

Kurs trwa 10 tygodni, obejmuje 20 godzin lekcyjnych

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 18.45-20.15

Daty:

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

02.11.2020

09.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

07.12.2020

14.12.2020

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19