Kulturalna organizacja czy kultura organizacyjna – jakie korzyści mogą przynieść?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czym jest kultura organizacji?

Jeśli dziś zadamy to pytanie, to dla każdego z nas definicja będzie inna. Czasem prosta złożona z kilku słów, czasem bardzo rozbudowana i doprecyzowuj?ca nasze spojrzenie. A jednak jak w wchodzimy do nowej dla nas firmy – organizacji, to natychmiast możemy powiedzieć - czy nam się podoba czy nie. Od czego to zależy? Co ma na to wpływ?

Czy jest ważna?   Czy stanowi istotny element naszego zaangażowania i osi?ganych rezultatów? A może wszystko zależy od naszego, indywidualnego zachowania, a pojęcie KO jest stworzone dla trenerów i ekspertów zmian, by mieli czym się zajmować?

A może trzeba j? kształtować? A jeśli tak, to jak i czy to ma w ogóle sens przy dzisiejszym tempie życia?

Kultura organizacyjna jako fundament:

a)           stały, niezmienny

b)           zmienny, dynamiczny   

Który wybieracie?

Osoby prowadz?ce :

Izabela Salicka - Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator wewn?trzorganizacyjny. Promuje model Leadership Based on Dialog. Pracuje od 15 lat w projektach doradczych i rozwojowych. Prowadzi działania rozwojowe z managerami oraz z zespołami i zarz?dami. Posiada doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym. Wspiera organizacje, zespoły, managerów oraz pracowników w procesie poszukiwania rozwi?zań, wyjścia z impasu, dialogu ukierunkowanego na now? jakość relacji

Anna Pankowska-Gałaj - Z wykształcenia matematyk, z miłości manager i HR. Absolwentka AMP w Barcelonie na Uniwersytecie w Navarra w IESE Business School. Ponad 25 lat pracy w biznesie: od korporacji międzynarodowych poprzez duże właścicielskie firmy, spółki giełdowe, administrację publiczn? i rz?dow?. Ekspert zmian i reorganizacji. Praktyk w obszarze zarz?dzania. Wykłada na studiach podyplomowych. Kształcenie, rozwój oraz szacunek dla każdego współpracownika to podstawa i zasady wszystkich zadań i projektów, w które się angażuje.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!