Kreatywność rynkowa i poszukiwanie źródeł finansowania projektów

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Warsztaty z cyklu ABC Lidera Biznesu

>

Podczas naszego spotkania będziecie mieli Państwo okazję przyjrzeć się problematyce zwi?zanej z kreatywności? w poszukiwaniu nowych klientów, w budowaniu portfela produktów/usług. W trakcie spotkania ruszymy na poszukiwanie odpowiedzi na następuj?ce pytania:

 • Jak definiować potrzeby klientów i wybrać strategicznych klientów?
 • Jak budować ofertę i sposób pozyskania klientów w oparciu o ich analizę?
 • Gdzie i jak szukać nowych pomysłów na produkty i usługi i jak je rozwijać w organizacji?
 • Jak zmienić kulturę organizacji by była bardziej pro-rynkowa i innowacyjna?
 • Jak dobierać sposoby finansowania projektów do ich charakteru i potencjału?
 • Jak rozwin?ć infrastrukturę zarz?dcz? w organizacji do pełnego wykorzystania potencjału zewnętrznego i wewnętrznego?,

Program warsztatu:

 1. Kreatywność rynkowa
  1. Kreatywność w poszukiwaniu klientów – znajdowanie nisz rynkowych, poznawanie potrzeb klientów i ich spełnianie.
  2. Kreatywność w budowaniu portfela produktów / usług – innowacyjność produktowa – system zarz?dzania innowacyjności? w organizacji.
  3. Performance management a kreatywność rynkowa   – dobór procesów i narzędzi do zarz?dzania kreatywności? rynkow?.
  4. Kultura organizacyjna a kreatywność rynkowa – świadome zarz?dzanie kultur? organizacyjn? wspieraj?ca kreatywność rynkow?.

  2. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów:

  1. Definiowanie i wybór projektów – sk?d wzi?ć projekty, czy wszystkie projekty maj? sens, jak je priorytetyzować.
  2. Ocena projektów – opłacalność to nie wszystko.
  3. Źródła finansowania projektów.
  4. Dobór metod finansowania do rodzajów projektów.
  5. Ocena opłacalności projektów a wybrane metody finansowania.

Spotkanie skierowane jest do osób, które czuj?, że organizacja potrzebuje zmiany lub odświeżenia w swoim podejściu do klientów i / lub swojej ofercie. W szczególności adresowane jest do osób z obszarów sprzedaży, marketingu, R&D.

Osoba prowadz?ca :

Paweł Rudnik - Starszy konsultant w APAX Consulting Group.

Ekspert w zakresie doradztwa biznesowego, w tym opracowywania analiz rynkowych, analiz strategicznych przedsiębiorstw, biznesplanów, analiz finansowych, Balanced Scorecard.
Przeprowadził szereg analiz,   sprawozdań finansowych czołowych firm działaj?cych w  obszarze Consumer Market oraz Industrial Market

Paweł Rudnik posiada bogate doświadczenie w zakresie operacyjnego zarz?dzania projektami doradczymi oraz prowadzenia prac doradczych obejmuj?cych: przegl?dy i analizy strategiczne rynków i przedsiębiorstw, formułowania strategii Spółek, przekładania strategii na system Balanced Scorecard.

Obecnie Paweł Rudnik pełni funkcję Starszego Konsultanta w   APAX Consulting Group.

Przez ostatnie kilka lat zdobył doświadczenie pracuj?c w spółkach doradczych przy opracowywaniu analiz rynkowych, biznesplanów, strategii rozwoju, programów restrukturyzacji, prognoz finansowych i wycen

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!