Krakowskie Rendez-Vous Biznesu i zwiedzanie zakładu produkcyjnego Air Liquide


zakład produkcyjny Air Liquide, ul. Ujastek 1, Kraków

Język : polski / francuski / angielski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest m.in. ł?czenie partnerów biznesowych i promowanie działań firm członkowskich dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania siedziby i zakładu produkcyjnego jednej z naszych firm stowarzyszonych – Air Liquide.

Grupa Air Liquide, obecna w 80 krajach, zatrudniaj?ca ponad 65 000 pracowników i obsługuj?ca ponad 3 miliony klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Od założenia w 1902 roku, Air Liquide zajmuje się przede wszystkim produkcj? i dystrybucj? tlenu, azotu oraz wodoru. Celem firmy jest bycie liderem branży w perspektywie długoterminowej, poprzez odpowiedzialne działanie i osi?gane wyniki.

 

Przebieg spotkania:

 

Cześć 1 (ul. Ujastek 1, Kraków)

15:30   Spotkanie w centrum Krakowa (Plac Matejki), rejestracja uczestników, bezpłatny przejazd autokarem do zakładu produkcyjnego Air Liquide w Krakowie (ul. Ujastek 1)

Uwaga! Wjazd na teren krakowskiej huty ArcelorMittal (siedziby zakładu produkcyjnego Air Liquide)   jest możliwy tylko dla uczestników korzystaj?cych z ww. autokaru.

16:15 Przyjazd na teren jednostki produkcyjnej Air Liquide w Krakowie (Ujastek 1)

Uwaga! Uczestnicy zobowi?zani s? do założenia kasków i obuwia ochronnego zapewnionych przez organizatora.

16:15 - 16:30 Oficjalne otwarcie 1. części spotkania

16:30 - 17:00 Zwiedzanie zakładu produkcyjnego Air Liquide w Krakowie (ul. Ujastek 1)

17:00 Przejazd do siedziby Air Liquide w Krakowie (ul. Jasnogórska 9)

 

Cześć 2 (ul. Jasnogórska 9, Kraków)

Możliwy dojazd własnym samochodem

17:45 Przyjazd do siedziby Air Liquide w Krakowie / Rejestracja uczestników, Oficjalne otwarcie 2. części spotkania

18:00 - 18:45 Prezentacja działalności Air Liquide w Polsce oraz planów CCIFP na rok 2018  

18:45 - 20:00 Networking

20:00 Oficjalne zamknięcie spotkania i powrót busem/autokarem do centrum Krakowa (Plac Matejki)

 

Ze względu na charakter miejsca, liczba miejsc jest ograniczona (30 uczestników max. na pierwszej części spotkania i 50 uczestników max. na drugiej części). Możliwy jest bezpłatny udział tylko jednej osoby z firmy w pierwszej części wydarzenia.

W momencie zapisu, uprzejmie prosimy o informację, czy s? Państwo zainteresowani bezpłatnym transportem na trasie: centrum Krakowa (Plac Matejki) – siedziba Air Liquide –  centrum Krakowa (Plac Matejki). Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, udział w pierwszej części spotkania (na terenie siedziby zakładu produkcyjnego Air Liquide, ul. Ujastek 1) jest możliwy tylko dla uczestników korzystaj?cych z ww. autokaru.

W momencie zapisu prosimy także informację dotycz?c? Państwa rozmiaru obuwia.

Kontakt i zapisy do 09/03/2018:

Magdalena Haber, (22) 696 75 98, magdalena.haber(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!