Korzyści i koszty wynikające z powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: RSM Salustro Reydel Polska

1.  Przedsiębiorstwo prowadz?ce działalność gospodarcz? w Polsce i jego obowi?zki wynikaj?ce z :
     a)  ustawy o Rachunkowości,
     b)  ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
     c)  ustawy o podatku VAT.

2.  Prawo księgowe a prawo podatkowe

3.  Osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sporz?dzanie sprawozdań finansowych
     a)  Odpowiedzialność cywilna,
     b)  Odpowiedzialność karana,
     c)  odpowiedzialność karno-karbowa.

4.  Koszty zwi?zane z prowadzeniem rachunkowości  
     a)  koszty zwi?zane z utrzymaniem działu rachunkowości,
     b)  koszty zwi?zane z ryzykiem nieprzestrzegania prawa księgowego i podatkowego.

5.  Doradca księgowy partnerem w zarz?dzaniu przedsiębiorstwem
     a)  oczekiwania przedsiębiorstw od Doradcy Księgowego,
     b)  korzyści wynikaj?ce z utrzymania działu rachunkowości w firmie,
     c)  korzyści wynikaj?ce z powierzenia prowadzenia ksi?g handlowych podmiotowi zewnętrznemu,

PRELEGENT

RSM Salustro Reydel Polska to filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.

RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
•  biegłych rewidentów
•  audytorów
•  doradców podatkowych
•  głównych księgowych i księgowych
•  konsultantów z zakresu prawa pracy

Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 15.10.2003)

2.           W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium fax: +48 (22) 696 75 90 lub joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

kontakt :   Joanna Jaroch

Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, Plac Trzech Krzyzy 18;   00-499 Varsovie, Tel: +48 (22) 696 75 84, Fax +48 (22) 696 75 90, e-mail : joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!