Korespondencja firmy (2)


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
550 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 750 PLN firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Uczestnicy: Pracownicy i kadry firm, których zakres stanowiska obejmuje korespondencje przedsiębiorstwa

Sposób nauczania:
- Kurs autorskie
-  Praktyka

Cel:   
- udoskonalenie własnego stylu I nadanie mu służbowego charakteru
- umiejętność wyboru właściwego tonu wypowiedzi pisemnej
- praca nad konstrukcj? zdań
- rozwój, poszerzenie słownictwa

Zawartość:
- zapoznanie się z niektórymi „sztuczkami”, oddaj?cymi tekst mniej monotonnym bez naruszenia zrozumiałości tekstu
- ulepszanie tekstu pod względem jasności I zwięzłości
- zapoznanie się z elementami, wpływaj?cymi na różnice w tonie wypowiedzi
- unikanie powtórzeń I nieprawidłowości językowych
- wyzbycie się błędów gramatycznych
- mini słownik synonimów języka służbowego

Prowadz?ca:

Dorota Bruś
jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).
  

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa: 550 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 750 PLN firmy nie-stowarzyszone. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na  5 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!