Korespondencja firmy (1)

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 550 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 750 PLN firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Uczestnicy: Pracownicy i kadry firm, których zakres stanowiska obejmuje korespondencje przedsiębiorstwa

Sposób nauczania:
-  
Kursy autorskie
-  praktyka

Cel:  
- przyswojenie wymagań dot. wygl?du korespondencji firmy
- znajomość cech wyróżniaj?cych styl służbowy
- zapoznanie się z różnymi rodzajami listów I ich specyfik?

Zawartość:   
- wymagania teoretyczne I praktyczne w komunikacji pisemnej

- charakterystyka formuł służbowych

- przedstawienie listu handlowego I jego głównych założeń
      * główny obieg listów w firmie
      * cel listu służbowego
      * etapy pisania tekstu
      * formuły rozpoczynaj?ce I kończ?ce
      * argumentacja, wymowa logiczna

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).
  

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa wynosi 550 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz  750 PLN (firmy nie-stowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!