Korespondencja biznesowa w języku francuskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie korespondencji biznesowej w języku francuskim.

 

>

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystycznymi elementami stylu stosowanego w korespondencji, wzbogacenie słownictwa oraz opanowanie kluczowych zwrotów ułatwiaj?cych redagowanie pism tak, aby odnosiły skutek.

Przekazywane w trakcie szkolenia materiały s? dla uczestników cennym narzędziem, z którego korzystaj? na długo po ukończeniu szkolenia.

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy osoby zajmuj?ce się w firmach redagowaniem korespondencji handlowej w języku francuskim oraz wszystkie osoby pragn?ce podnieść swoje umiejętności językowe w tej dziedzinie.

W programie :

  1. Wymogi formalne w biznesowej korespondencji francuskiej
  2. Zasady redagowania pism w języku francuskim
  3. Kluczowe zwroty w pigułce oraz mini słowniczek synonimów
  4. Rodzaje pism
  5. Poznanie sposobów na wzbogacenie stylu i osi?gnięcie zwięzłości

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B1

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodyk i lektor : Dorota Bruś

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!