Kontrola kosztów jako istotny element zarządzania operacyjnego i strategicznego

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Praktyczne rozwiązania w kontekście nowej linii orzecznictwa w sprawie cen transferowych oraz projektu zmian w ustawach podatkowych.

>

Opis spotkania :

Seminarium skierowane jest do menedżerów odpowiedzialnych za zarz?dzanie operacyjne organizacji, a także za obszar finansów i księgowości.

Celem seminarium jest omówienie roli jak? pełni kontrola kosztów w codziennym zarz?dzaniu spółk?, a także narzędzi, które umożliwiaj? wypełnianie tej funkcji menedżerskiej.

Zostan? zaprezentowane m.in. praktyczne sposoby monitorowania kosztów w aspekcie prowadzenia dokumentacji cen transferowych (z uwzględnieniem nowej linii orzecznictwa). Przedstawimy nowy projekt Ministerstwa Finansów dotycz?cy zmian do ustaw podatkowych, których celem jest wprowadzenie zasady zaliczania kosztów pośrednich wg zasad księgowych, co wpływa na zarz?dzanie tymi kosztami.

Zasygnalizowane zostan? praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji polityki rachunkowej firmy, a także rola menedżerów „niefinansowych” w ich przygotowaniu.

Program:

  1. Czy w biznesie trzeba kontrolować koszty?
  2. Kto i   w jaki sposób kontroluje koszty? (prezentacja na wybranych przykładach)
  3. Posiadanie dokumentacji cen transferowych już nie wystarcza (nowa praktyka władz fiskalnych oraz nowe orzecznictwo s?dowe)
  4. Metody przygotowania dokumentacji cen transferowych w świetle praktyki kontroli cen transferowych
  5. Polityka księgowa firmy – dokument podatkowy?
  6. Przygotowanie oraz modyfikacja polityki księgowej firmy w świetle projektu zmiany ustaw podatkowych
  7. Narzędzia wspomagaj?ce pracę menedżerów i służb finansowo-księgowych w obszarze kontroli kosztów

Prelegent:

Dariusz Topczewski – certyfikowany Główny Księgowy oraz Menedżer Finansowy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, głównie w branżach produkcyjnych, usługach i handlu B2B, NGO. Studiował kierunki inżynierskie na Politechnice Warszawskiej oraz ekonomiczne w Wyższej Szkole Zarz?dzania (Oxford Brooks University). W trakcie studiów MBA. Specjalizuje się w ł?czeniu wiedzy finansowo-księgowej z zarz?dzaniem w biznesie. Posiada doświadczenie przy tworzeniu systemów controllingowych, budżetowych i raportowych w standardach MSSF/MSR, US GAAP, polskie (KRK), SOX i innych lokalnych, jak również strategicznych analiz finansowych oraz operacyjnych (rynki, koszty, wskaźniki, cash flow itd.). Jednocześnie ł?cz?c wiedzę i doświadczenie z zakresu optymalizacji podatkowej oraz cen transferowych. Wdrażał systemy ERP m.in. SAP, Comarch, SOFTLAB, Symfonia, Oracle, Hyperion, Profitex. Prowadził projekty zwi?zane z nabywaniem spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw, jak również projekty optymalizuj?ce działalność biznesu: restrukturyzacje, outsourcing. Posiada doświadczenie   przy wdrażaniu Lean Management oraz systemu ISO. Przeprowadzał zmiany standardów księgowości w firmach działaj?cych zgodnie ze standardami US GAAP, IFRS, HGB. Dodatkowo posiada doświadczenie z zakresu transakcji kapitałowych, restrukturyzacji, zarz?dzaniu projektami oraz zmian?. Zbudował szereg zespołów finansowo-księgowych. Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Obecnie pełni funkcję Głównego Księgowego i Kontrolera Finansowego ACC Advanced Solutions Polska Sp.   z o.o.. Włada językiem angielskim, niemieckim oraz chińskim.

Partner merytoryczny :

ACC Advanced Solutions Polska Sp. z o.o. tworzy zespół doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników, księgowych oraz specjalistów z zakresu HR, kadr, płac i spraw zwi?zanych z ZUS, posiadaj?cy doświadczenie zdobywane we wspólnie realizowanych projektach na rzecz polskich i międzynarodowych klientów.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!