Kontrola i postępowanie podatkowe - prawa i obowiązki stron

Cena :
100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Lovells (w Polsce znany jako: Lovells Boesebeck Droste) jest międzynarodow? kancelari? prawn? i zatrudnia obecnie 314 partnerów i ok. 1.400 prawników w 26 krajach na świecie. W 2001 r. Lovells został uznany przez redakcję „Global Counsel 3000” za Najlepsz? Europejsk? Kancelarię Prawn? 2001. Lovells Boesebeck Droste działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 35 prawników, w tym 7 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes. Lovells Boesebeck Droste w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.  

Andrzej Dębiec, radca prawny, doradca podatkowy jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na rynek polski. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. W latach 1992 - 1999 współpracował, a następnie zarz?dzał warszawskim biurem francuskiej kancelarii prawniczej Jeantet et Associes Od marca 1999 do października 2000 był szefem Departamentu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w Warszawie. W listopadzie roku 2000 został partnerem kancelarii Lovells Boesebeck Droste w Warszawie.

PROGRAM

9.00 : Powitanie i śniadanie

9.15 : Rozpoczęcie seminarium
  
     1.   Zdefiniowanie kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, czynności sprawdzaj?cych oraz postępowania podatkowego.

     2.   Przebieg kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

     3.   Uprawnienia i obowi?zki organów podatkowych w toku prowadzonej kontroli oraz postępowania podatkowego -                         z uwzględnieniem najnowszych zmian w obowi?zuj?cych przepisach.

     4.   Uprawnienia i obowi?zki podatnika - jak skutecznie bronić się przed działaniami organów podatkowych.

Do materiałów przekazanych podczas konferencji zał?czone zostan? najnowsze orzeczenia NSA oraz SN, a także opinie organów podatkowych dotycz?ce kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

10.30: Dyskusja

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!