Konkursy i loterie - aspekty prawne w marketingu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"

 

>

Program spotkania:

1.Przepisy, o których należy pamiętać organizuj?c loterie i konkursy.

2.W jakich sytuacjach loterie i konkursy mog? naruszać prawo?

3.Jakie informacje powinien zawierać regulamin?

4.Loterie i konkursy a Zbiorowe Interesy Konsumentów. Polityka prezesa UOKiK.

5.Omówienie bież?cego orzecznictwa w sprawie konkursów i loterii, odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie praw konsumentów.

Osoba prowadz?ca:

Przemysław Rybicki, radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej.

Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii.


Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!