Konkursy a gry hazardowe - ograniczenia prawne działalności konkursowej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel spotkania:

Nasze spotkanie pomoże Państwu unikn?ć pułapek zwi?zanych z organizacj? konkursów. Nauczymy Państwa rozróżniania konkursu od gry hazardowej. Odpowiemy na pytanie, kiedy konkurs staje się gr? hazardow? i jakie ma to konsekwencje dla organizatorów.

Efekty spotkania:

 1. Umiejętność tworzenia dokumentów konkursowych,   w tym regulaminów.
 2. Unikanie klauzul niedozwolonych w konkursach.
 3. Umiejętność oceny, kiedy konkurs może zostać uznany za grę hazardow?.

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie adresujemy do działów marketingu firm i pracowników firm zajmuj?cych się promocj?.

Program spotkania:

 1. Co to jest „konkurs”, formy działalności konkursowej.
 2. Kiedy konkurs może zostać uznany za grę hazardow? i jak tego unikn?ć.
 3. Jakie dokumenty należy opracować w zwi?zku z konkursem.
 4. Uzyskiwanie zezwoleń na urz?dzenie loterii. Wymogi przewidziane ustaw? o grach hazardowych odnośnie urz?dzania loterii.
 5. Loteria promocyjna a loteria audiotekstowa.
 6. Jak prawidłowo należy komunikować konsumentowi konkurs lub loterię. Problematyka niedozwolonych klauzul umownych.
 7. W jaki sposób można zbierać i wykorzystywać dane osobowe uczestników konkursu lub loterii.
 8. Specyfika konkursów prowadzonych w Internecie.

Spotkanie poprowadzi:

Sylwia Sylwestrzak, radca prawny, Partner w firmie prawniczej Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa mediów, Internetu i nowych technologii w mediach. Posiada bogate doświadczenie w sprawach zwi?zanym z prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz?cymi środków masowego przekazu. Jest absolwentk? Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Queen Mary w Londynie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!