Walne Zgromadzenie  •  Zobacz także

Koniec przyjmowania kandydatur do Rady CCIFP

Cena : Prosimy przesłać poniższy formularz wraz ze zdjęciem oraz krótką prezentacją kandydata na adres email: membre@ccifp.pl

Do dnia 17.03.2023, do godziny 14:00.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady CCIFP i aktywnego działania na rzecz francusko-polskiego biznesu.

Rada CCIFP jest jednym z najważniejszych organów Izby, a w jej skład wchodzi 30 osób wybranych przez trzy kolegia wyborcze, reprezentujące firmy małe, średnie oraz duże.

Członkowie Rady CCIFP:

  • mają realny wpływ na działania Izby i kierunki rozwoju
  • uczestniczą w regularnych (raz na 3 miesiące) spotkaniach w gronie członków Rady, wśród których w dotychczasowej kadencji byli się prezesi takich firm jak: Auchan, BNP Paribas, Carrefour, Decathlon, KPMG, Michelin, Pierre-Fabre, Orange, Renault, Veolia, Wyborowa Pernod Ricard i wielu innych...
  • wspólnie rozwijają polsko-francuskie stosunki biznesowe dzieląc się doświadczeniem i wiedzą

Zapraszamy do składania kandydatur i współtworzenia przyszłości CCIFP!

W celu zgłoszenia kandydatury do Rady należy wypełnić poniższy formularz i wraz ze zdjęciem oraz krótką prezentacją kandydata, odesłać go mailem na adres: membres(@)ccifp.pl do dnia 17.03.2023, do godziny 14:00.

FORMULARZ KANDYDATURY >>>

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik CCIFP potwierdzi drogą mailową otrzymanie kandydatury (w ciągu 1 dnia roboczego). Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia wpłynięcia kandydatury, może to oznaczać, że zgłoszenie nie zostało poprawnie dostarczone lub wpadło do SPAM. W przypadku braku potwierdzenia ze strony CCIFP, w ciągu 48h od wysłania formularza prosimy o kontakt telefoniczny z: Maria Kawecka-Jaroszyńska, tel. 508 520 845. Warunkiem wpisania na listę kandydatów, jest otrzymanie potwierdzenia przez CCIFP wpłynięcia formularza.

Listy kandydatów zostaną zaprezentowane po zatwierdzeniu przez Radę CCIFP, najpóźniej na 5 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej informacji na temat procesu wyborczego, a także kompetencji Rady znajdą Państwo w STATUCIE CCIFP >>>


Głosowanie na członków Rady odbywa się w ramach trzech kolegiów wyborczych:

  • Małe Przedsiębiorstwa (firmy, których obrót nie przekracza w danym roku 5.000.000 zł.), tworzą grupę członków (kolegium MP) i mogą wybrać spośród swojej grupy do 7 (siedmiu) członków Rady. 
  • Średnie Przedsiębiorstwa (firmy o obrotach przekraczających 5.000.000 zł i nie przekraczających w danym roku 150.000.000 zł.), które tworzą grupę członków (Kolegium MŚP), mogą wybrać spośród swojej grupy do 8 (ośmiu) członków Rady. Dwa miejsca są przeznaczone priorytetowo dla sektora przemysłowego.
  • Duże Przedsiębiorstwa (firmy o obrotach przekraczających 150.000.000 zł w danym roku), które tworzą grupę członków (kolegium Duże Przedsiębiorstwa), mogą wybrać spośród swojej grupy do 15 (piętnastu) członków Rady. Trzy miejsca są przeznaczone priorytetowo dla sektora przemysłu.

W celu wyboru członków Rady tworzy się trzy listy kandydatów na członków Rady, osobne dla każdego z kolegiów wyborczych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!