Konflikty w zespole – jak ich unikać i jak je rozwiązywać


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Konflikty w 2017 będ? inne niż te, które znamy z poprzednich doświadczeń.

Zarz?dzanie konfliktami to oczywiście istotny punkt na liście umiejętności osoby kieruj?cej grup? ludzi. Czy wiemy już wszystko o rozwi?zywaniu konfliktów? Raczej nie, skoro pomimo upływu lat ich liczba drastycznie nie maleje. Za to ich charakter się zmienia. Każdy z nas się z nimi styka, bo s? niekiedy nie do uniknięcia. Sztuk? jest je przewidywać i odpowiednio rozwi?zywać. Warto też dostosować metody do czasów i warunków, w których teraz pracujemy.

Zapraszamy na warsztat, na którym zajmiemy się

  • właśnie tym, co wchodzi w skład konfliktów w dzisiejszym środowisku pracy,
  • poćwiczymy komunikację, która jest kluczowa w konfliktach,
  • skupimy się na kilku zasadach, dzięki którym można unikn?ć eskalacji problemów,
  • spojrzymy także na najciekawsze i zaskakuj?ce przypadki w historii, które pokazuj?, że nawet w bardzo poważnych przedsięwzięciach zdarzały się problemy wynikaj?ce z pozornie błahych konfliktów.

Osoba prowadz?ca : Małgorzata Bochińska

Warsztat poprowadzi Małgorzata Bochińska, która doradza zespołom oraz prowadzi badania w zakresie komunikacji, współpracy i inteligencji emocjonalnej. Małgosia jest psychologiem i ma za sob? edukację i pracę badawcz? w bardzo międzynarodowym środowisku. Jest członkiem zespołu Piasecka&Żylewicz i na co dzień pracuje z różnymi branżami. Stara się przełożyć odkrycia nauki na codzienn? rzeczywistość ludzi i organizacji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!