KONFERENCJA MARKETINGOWA


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nie musisz być prawnikiem, żeby naprawdę znać się na marketingu – czyli o tym do czego marketingowiec ma prawo

 

>

Celem naszej tegorocznej konferencji   marketingowej jest przedstawienie w "pigułkowej" formule kilku zagadnień prawnych i podatkowych, które zawsze spędzaj? sen z powiek managerom marketingu.

Na konferencję "Nie musisz być prawnikiem, żeby naprawdę znać się na marketingu – czyli o tym do czego marketingowiec ma prawo" zapraszamy osoby z działów marketingu, PR, komunikacji, które chciałyby dowiedzieć się, na co powinny zwracać uwagę przy planowaniu i realizacji działań marketingowych oraz prawników z działów prawnych w firmach, którzy chcieliby odświeżyć sobie pewne informacje lub skonfrontować je z innymi uczestnikami spotkania podczas wymiany doświadczeń.

Program spotkania :

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, networking przy kawie, rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

09.30 – 11.00     HOGAN LOVELLS

Temat : Własność intelektualna : wykorzystanie cudzych znaków towarowych

Prawo do znaku towarowego przyznaje wył?czność na korzystanie z tego znaku w działalności gospodarczej. W obrocie może jednak pojawić się konieczność wykorzystania cudzego oznaczenia. Przykładowo, wymaga tego sprzedaż detaliczna cudzych produktów, ich import równoległy, reklama usług odnosz?cych się do markowych produktów czy reklama porównawcza. W pewnym zakresie, prawo pozwala na takie działania. Wymienione wyj?tki od monopolu uprawnionego poddano jednak rygorystycznym ograniczeniom. Warto je poznać, aby nie ryzykować sporu z uprawnionym lub uchronić się przed zbyt szerok? eksploatacj? własnych oznaczeń przez inne firmy.

Temat : Ochrona danych osobowych w marketingu: marketing telefoniczny, kwestie spamu

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, wprowadzaj?ca wymóg uzyskiwania zgody na korzystanie z telekomunikacyjnych urz?dzeń końcowych (w tym telefonów) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, może zrewolucjonizować rynek sprzedaży bezpośredniej.   Co dokładnie wynika z nowych przepisów? Kogo dotyczy nowelizacja? Jakie mog? być konsekwencje naruszenia nowych przepisów?   Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia.

Prelegenci : Ewa Kacperek i Piotr Zawadzki

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 12.45     DELOITTE

Temat : Prawa autorskie - jak skutecznie je nabyć i o czym pamiętać planuj?c działania promocyjne

- prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracowników

- licencje – ich zakresy, ograniczenia i wypowiadalność

- prawo cytatu i inne podstawy do korzystania z rozpowszechnionych utworów

- rozszerzenie działań promocyjnych a istniej?ce umowy

Prelegenci : Katarzyna Kęska   i Łukasz Sławatyniec

12.45 – 13.30   wspólnylunch

13.30 – 15.00     ACCACE

Temat : Kwestie podatkowe działań marketingowych

- programy lojalnościowe i  sprzedaż premiowa w podatku CIT i VAT

- konkursy i loterie promocyjne – struktura agencji marketingowej w VAT. Zwolnienia w PIT

- sprzedaż za symboliczn? złotówkę

- próbki – kontrowersje wokół definicji w VAT

Prelegent : Maciej Górski – Manager działu podatkowego.

15.00 – 15.15 przerwa kawowa

15.15 – 16.45     AFFRE I WSPÓLNICY :

Temat : Reklama w kontekście zapisów o czynach nieuczciwej konkurencji

- pojęcie reklamy

- rodzaje reklamy jako czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z konkretnymi przykładami z praktyki:

  • reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiaj?ca godności człowieka,
  • reklama wprowadzaj?ca klienta w bł?d i mog?ca przez to wpłyn?ć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
  • reklama odwołuj?ca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przes?dów lub łatwowierności dzieci,
  • wypowiedź, która, zachęcaj?c do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji (tzw. kryptoreklama),
  • reklama, która stanowi istotn? ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uci?żliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji (tzw. reklama uci?żliwa).

- reklama porównawcza

Prelegenci : Joanna Affre i Marek Rumak

Lista prelegentów >>> Prelegenci

Partnerzy merytoryczni :

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!