Koncentracja na znalezieniu rozwiązania

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
angielski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Na spotkaniu omówimy dwa sposoby myślenia przy rozwi?zywaniu problemów:

statyka i przewidywalność // akcja i nieprzewidywalność

Który ze scenariuszy jest Tobie bliższy :

A.

Diagnoza problemu
Poszukiwanie przyczyn (i często„winnych”)
Odnoszenie się do słabych stron
Przygotowanie szczegółowego planu działań, maj?cego na celu rozwi?zanie problemu

B.

Jak wolałbyś widzieć dan? sytuację - czyli co, zamiast problemu?
Co do tej pory dobrze działa
Poszukiwanie mocnych stron i przewag
Przygotowanie pierwszych, nawet małych kroków, maj?cych na celu znalezienie rozwi?zania

UWAGA ! Spotkanie odbędzie się w języku angielskim !

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Peter Musschoot

Od ponad 10 lat Peter Musschoot wspomaga liderów i ich zespoły. Zanim podj?ł pracę jako trener międzynarodowy, grupowy i  personalny oraz moderator spotkań, zajmował się usługami i  konsultingiem w  dziedzinie HR.

Peter jest lojalnym partnerem przedsiębiorstw o globalnym zasięgu oraz małych i średnich firm i instytucji z różnych sektorów: szkolnictwa wyższego, doradztwa i usług, nauk przyrodniczych, logistyki, zysku społecznego, mediów i  innych. Peter stymuluje pożyteczne i pozytywne interakcje międzyludzkie. Do tworzenia najlepszych możliwych rozwi?zań często wykorzystuje te elementy, które już się sprawdzaj? i dobrze działaj?, choćby tylko częściowo. Dzięki niemu uczestnicy zyskuj? praktyczne narzędzia, z których mog? korzystać „od zaraz”.

Elementem sesji z Peterem s? ważne i konieczne rozmowy. Ich uczestnicy już następnego dnia mog? podj?ć działania, które pomog? im rozwijać się w  takich dziedzinach, jak:

interakcja (rozwi?zywanie konfliktów, odporność / zarz?dzanie stresem, informacja zwrotna, coaching itp.) ; wizja; misja; strategia; procedury; cele; role

Osobiste motto Petera: Catching people doing things better.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!