Komunikacja w zarządzaniu projektami

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Podczas tych warsztatów, zrozumiemy na czym polega różnica miedzy komunikowaniem, a informowaniem.

Odkryjemy podstawowe narzędzia komunikacji interpersonalnej i ich zastosowanie w czasie kluczowych etapów z życia projektu, takich jak:

a)       zakomunikowanie celu kiedy nie możemy wykorzystać pozycji hierarchicznej

b)     skuteczne monitorowanie jego realizacji

c)       skuteczne dzielenie się informacj?: jasność, jakość i ilość przekazywanych informacji, wybór interlokutorów, wyjaśnianie „dlaczego” celem nadawania sensu działaniom i uzyskania zaangażowania

d)       prowadzenie efektywnych spotkań

e)       rozwi?zywanie konfliktów

Warsztaty  ?  Komunikacja w zarz?dzaniu projektowym   ? pozwol? rozróżnić czym jest Projekt, a czym jest Zarz?dzanie projektem (Project Management), pomog? w rozróżnieniu podstawowych elementów składaj?cych się na zarz?dzanie projektem oraz pomog? uświadomić sobie, że komunikacja jest jednym z podstawowych czynników sukcesu w zarz?dzaniu projektem

Warsztaty będ? prowadzone przez Pani? Magdalenę Niniewski – polsko-francusk? konsultantkę i coacha, założycielkę firmy Evolutis, specjalizuj?cej się w coachingu, komunikacji interpersonalnej i skuteczności   menedżerskiej.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski   konsultant-coach & trener                                                                                                         

Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 8 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych we Francji. Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).

Poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.

W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!