Komunikacja między różnymi departamentami w firmie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Komunikując się każdego dnia z ludźmi w firmie zderzamy się nie tylko z poszczególnymi jednostkami, ale także z zespołami o najprzeróżniejszych kompetencjach. Często mamy wrażenie, że nasi współpracownicy posługują się zupełnie innym językiem...

 

>

Komunikuj?c się każdego dnia z ludźmi w firmie zderzamy się nie tylko z poszczególnymi jednostkami, ale także z zespołami o najprzeróżniejszych kompetencjach. Często mamy wrażenie, że nasi współpracownicy posługuj? się zupełnie innym językiem, kieruj? się innymi kryteriami w wykonywaniu obowi?zków i podejmowaniu decyzji. Można posun?ć się do przysłowiowego   stwierdzenia, że „każdy sobie rzepkę skrobie”. W konsekwencji, taki model funkcjonowania często generuje nieporozumienia rodz?ce negatywne emocje i niepotrzebny stres. Czy można działać inaczej, żeby usprawnić przepływ informacji pomiędzy różnymi działami i grupami kompetencyjnymi w firmie? Czy można wytworzyć nie tylko chęć, ale i obudzić naturaln? potrzebę wzajemnego współdziałania? Można.

  Efekt szkolenia pozwoli:

-   zsynchronizować własn? wiedzę dotycz?c? poszczególnych osób i działania innych działów   w firmie,

- znajdować nowe rozwi?zania i sposoby komunikacji w sytuacji, kiedy dotychczasowe działania zawiodły,

- radzić sobie, kiedy interesy poszczególnych działów s? rozbieżne,

- rozpoznać, kiedy z przyczyn charakterologicznych, a kiedy z przyczyn merytorycznych współpraca nie układa się tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Kluczowe elementy w relacjach interpersonalnych. Co działa, a co nie działa?
  2. Typy psychologiczne wg. sposobu działania i osobowości oraz psychologicznych klasyfikacji. Jakim ja jestem typem psychologicznym?
  3. Współdziałanie z określonymi typami. Zależności pomiędzy zespołami   a poszczególnymi jednostkami w   zespołach.
  4. Rozwi?zywanie problemów w zespołach: merytorycznych, organizacyjnych i personalnych.
  5. Rozpoznawanie kompetencji poszczególnych zespołów i ich członków.
  6. Sytuacje kryzysowe w zespołach i pomiędzy nimi.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Dla kierowników projektów, kierowników wysokiego i średniego szczebla, szefów zespołów i działów, osób odpowiedzialnych za kryzysowe sytuacje i każdego, kto chciałby rozwin?ć umiejętność współdziałania z i razem z różnymi departamentami w firmie.

Trener :

Magda Kozłowska - Trener, coach, psycholog praktyk z 10 letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej i indywidualnej z klientem. Szerokie kompetencje w realizacji szkoleń zamkniętych i otwartych głównie w obszarach humoru, przełamywania schematycznego myślenia i rozwoju innowacyjnego działania w biznesie, skuteczności interpersonalnej w biznesie. Specjalizuje się w interwencjach i we wsparciu osób znajduj?cych się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze zawodowym, osobistym, jak również sytuacyjnym. Prowadzi treningi dotycz?ce funkcjonowania  w sytuacjach kryzysowych.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!