Komunikacja antykryzysowa


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pierwsze z cyklu trzech spotkań warsztatowych na temat zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Na tych warsztatach dowiemy się,  czym jest Komunikacja Kryzysowa i dlaczego nie polega na czynieniu cudów.

 

>

Warsztaty przeznaczone s? do osób z działów marketingu i komunikacji oraz osób zarz?dzaj?cych lub właścicieli firm.

Istot? Komunikacji Kryzysowej jest niedopuszczenie do kryzysu, lub takie przygotowanie firmy, aby jego skutki były jak najłagodniejsze. Dlatego głównymi punktami warsztatów będzie wskazanie jak działa specyficzny polski system komunikacji, jakie jego elementy wpływaj? kryzysogennie na biznes, jak skutecznie identyfikować i interpretować potencjalne zagrożenia, monitorować otoczenie pod k?tem ich wyst?pienia i w jaki sposób ocenić, czy dana sytuacja to już kryzys, czy tylko incydent.

Trenerzy wskaż? słuchaczom szereg narzędzi, które ułatwiaj? tworzenie i wdrażanie w organizacji procedur kryzysowych. Słuchacze będ? mieli okazję dowiedzieć się jak z nich korzystać oraz sprawdzić ich zastosowanie w praktyce. Omawiane będ? m.in.: macierz ryzyka, karta ryzyka, a także księga komunikacji kryzysowej, która stanowi niezwykle ważny element systemu komunikacji kryzysowej w każdej firmie. Uczestnicy warsztatu dowiedz? się jakie informacje powinny znaleźć się w księdze, na co należy zwrócić szczególn? uwagę przy tworzeniu dokumentu i jak korzystać z niego na co dzień.   

Głównym założeniem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy   jak uodpornić firmę przed kryzysami. Szkolenie stanowi punkt wyjścia do treningu na temat zarz?dzania komunikacj? w sytuacji kryzysowej i jest jednym z trzech zaplanowanych wspólnie spotkań.

Program warsztatów :

- ocena ryzyka

- co to jest i jak funkcjonuje księga komunikacji kryzysowej

- stworzenie w firmie odpowiednich procedur pozwalaj?cych na szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń

- monitoring mediów i otoczenia

Kolejne spotkania z cyklu Komunikacja w sytuacji kryzysowej : 16 kwietnia oraz 21 maja.

Prowadz?cy :

Piotr Czarnowski, Prezes

Z wykształcenia inżynier i dziennikarz. Uczył się PR w wielkich międzynarodowych koncernach.
W 1988 r. odszedł z dziennikarstwa i zaj?ł się PR w pełnym wymiarze, a w 1990 r. założył FIRST Public Relations - pierwsz? w Polsce firmę zajmuj?c? się t? dziedzin?. W miarę upowszechniania się PR zaj?ł się także edukacj? PR, wykorzystuj?c wieloletnie praktyczne doświadczenia. Dziś jest wykładowc? PR w kilku szkołach wyższych i autorem wielu publikacji. W 1994 r.   współzałożył   Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Współtworzył Kodeks Etyczny polskiego PR. W 2003 r. założył pierwsz? polsk? agencję PR w Unii Europejskiej - EMG FIRST PR. Obecnie prezes FIRST Public Relations.

Damian Grabiński, Account Director

Od maja 2006 roku zwi?zany z agencj? First Public Relations. Obecnie na stanowisku Account Direcotra. Absolwent socjologii na SGGW oraz zarz?dzania projektami na SWPS. Pracował dla branży telekomunikacyjnej, energetycznej, transportu szynowego oraz odpadowej. Prowadzi szkolenia z zakresu wizerunku indywidualnego oraz wyst?pień publicznych. Specjalizuje się w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow? i budowaniu procedur kryzysowych w firmach. Swoje doświadczenie zdobywał pracuj?c m. in. z firmami takimi jak PKP Intercity, Belkin, DKV, Linksys, Cushman&Wakefield, NRW Invest, KDT, EnergoPlasma, Lafarge. Przez prawie dwa lata był rzecznikiem prasowym operatora telekomunikacyjnego Sferia.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!