Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Wymiana gospodarcza

Komitet Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu - spotkanie inauguracyjne w formie hybrydowej

SPOTKANIE HYBRYDOWE, online lub w siedzibie CCIFP, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : bezpłatne*

Spotkanie HYBRYDOWE: możliwość udziału online (ZOOM) lub na miejscu (Al. Jerozolimskie 93)

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego Komitetu, które wyznaczy kierunki rozwoju i tematy poruszane na kolejnych zebraniach.

Komitet Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu został stworzono z myślą o firmach przemysłowych, które stoją przed takimi wyzwaniami, jak dążenie do neutralności klimatycznej, czy rewolucja cyfrowa.

Cele, które stawia sobie Komitet Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu są następujące:

  • Stworzenie miejsca dyskusji i wymiany doświadczeń na temat Przemysłu 4.0.
  • Monitorowanie bieżących wyzwań w sektorze przemysłu, w tym nowych regulacji prawnych, ich wpływu na działalność firm oraz wypracowywanie rozwiązań i dobrych praktyk.
  • Wypracowywanie wspólnych stanowisk w stosunku do konsultowanych ustaw i przepisów.
  • Dzielenie się informacjami na temat nowych trendów, rozwiązań i dobrych praktyk w sektorze przemysłu.

Przewodnictwo nad Komitetem objął Ireneusz MARTYNIUK z firmy Schneider Electric Polska.

Program spotkania:

  1. Przedstawienie celów i założeń Komitetu
  2. Określenie kluczowych tematów ważnych dla firm członkowskich CCIFP (celem opracowania wyzwań prosimy o odpowiedź na kilka pytań, które znajdują się w formularzu rejestracyjnym na spotkanie)
  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komitetu
  4. Ustalenie planu spotkań na 2022 rok

Wraz z rejestracją poprzez formularz zapisu, prosimy o odpowiedź na kilka pytań, które pozwolą nam określić wyzwania stojące przed Państwa organizacjami i przygotować listę zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć w trakcie kolejnych spotkań Komitetu. 

***

WYDARZENIE W FORMULE HYBRYDOWEJ :

Możliwy udział online (platforma ZOOM) lub na miejscu, w siedzibie CCIFP (al. Jerozolimskie 93).

W przypadku udziału na miejscu, przed spotkaniem należy okazać paszport sanitarny lub pokazać ważny negatywny wynik testu w kierunku Covid-19. Wszystkich uczestników obowiązuje noszenie maseczek.

 

*Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1638205548/cru-1636500563/cru-1635171081/cru-1633014374/cru-1632752650/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz na publikację materiału video z moim wizerunkiem z ww. wydarzenia przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP na kanale YouTube, stronie internetowej www.ccifp.pl oraz LinkedIn w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda: ­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ­ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia organizowanego przez  CCIFP. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93,  a także przez Partnerów merytorycznych[1] wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuję,  dla potrzeb organizacji wydarzenia przez Internet (seminarium, szkolenie, komitet branżowy) i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzeń na kanale YouTube, stronie internetowej ccifp.pl oraz LinkedIn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 


[1] Partner merytoryczny wydarzenia: firma, w imieniu której eksperci prezentują treści wiedzowe i edukacyjne podczas wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!