Komitet Zamówień Publicznych


siedziba CCIFP, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa (VII piętro)

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W nawi?zaniu do prac prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, odnośnie przygotowania założeń do nowej ustawy o zamówieniach publicznych, chcialibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu Komitetu PZP, które będzie poświęcone tym zagadnieniom.

Po spotkaniu roboczym z Zespołem ds. Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju ustaliliśmy, że przygotujemy ministerstwu nasze propozycje oraz informacje o rozwi?zaniach stosowanych w innych państwach w poniższych obszarach m.in. grupa kapitałowa; regulacje dotycz?ce uczestnictwa konsorcjum w postępowaniu, itd.

Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Komitecie, które odbędzie się 23 listopada br. w godz. 14.00-16.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8, VII piętro, podczas którego porozmawiamy na w/w zagadnieniach. Zachęcam do przygotowania Państwa sugestii oraz propozycji w zakresie przedmiotowych punktów.

Mecenas Jan Roliński z WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. wesprze działania Komitetu PZP w przygotowywaniu rekomendacji.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Państwa udziału do 21 listopada.

Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w języku polskim.

Kontakt: joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!