Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Zarządzanie

Komitet Retail: spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące projektu ustawy o franczyzie

Siedziba CCIFP
Al. Jerozolimskie 93
02-001
Warszawa
Polska

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.
Ograniczona liczba miejsc dla firm doradczych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami zespołu ds. franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczące obecnych regulacji i propozycji zmian.

 

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami resortu sprawiedliwości poświęcone głównym założeniom projektu przyszłej ustawy o franczyzie. Naszymi gośćmi będą:

  • Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, przewodniczący zespołu ds. franczyzy;
  • Mateusz Magda, sekretarz zespołu ds. franczyzy, ekspert w Biurze Ministra.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowym prawem dotyczącym prowadzenia działalności w formie franczyzy. W związku z planowanymi zmianami chcemy wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za nowe regulacje omówić ich zakres, a także konsekwencje dla franczyzodawców i franczyzobiorców.

Zapytamy o spodziewany termin publikacji oraz konsultacji projektu. Postaramy się także uzyskać od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi w zakresie planowanych rozwiązań prawnych dotyczących m.in.:

  • zdefiniowania franczyzy i franczyzobiorcy;
  • pobierania opłat franczyzowych;
  • zakazu konkurowania;
  • stosowania zabezpieczeń;
  • wypowiedzenia umowy;
  • uwzględnienia na etapie prac praktyki stosowania prawa konkurencji, w szczególności rozporządzenia dot. porozumień wertykalnych oraz wytycznych do rozporządzenia;
  • wpływu i analizy zagranicznych regulacji na polski projekt ustawy;
  • roli Prezesa UOKiK w nowej regulacji prawnej franczyzy.

Zakładamy, że w trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa wprowadzą Państwa pokrótce w temat regulacji franczyzy, przyczyny zmiany przepisów oraz wskażą obecny etap prac, a następnie przejdziemy do zadawania pytań i swobodnej dyskusji na temat poszczególnych zagadnień.

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!