Webinar  •  Komitet

Komitet Retail: Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce

Język :
polski

Cena : Spotkanie jest bezpłatne. Komitet skierowany jest do firm, które płaca składkę na poziomie standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Projekt nowelizacji polskiej ustawy o VAT wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Zapraszamy na spotkanie poświęcone szczegółowemu omówieniu zmian.

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.  Dziękujemy za zrozumienie.

 

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Retail poświęcone zmianom opodatkowania VAT handlu elektronicznego (e-commerce), których pakiet wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Planowane modyfikacje będą miały bardzo daleko idące skutki i wymagają odpowiedniego przygotowania niemal od wszystkich podmiotów działających w branży e-handlu. Co więcej, te kluczowe zmiany będą dotyczyć nie tylko przedsiębiorców działających w e-commerce, lecz mogą mieć wpływ także na działalność wszystkich podmiotów świadczących usługi transgraniczne.

Obecne zasady opodatkowania VAT od lat nie przystają do dynamicznie rozwijającego się rynku międzynarodowego e-handlu. Wielokrotnie wskazywano, że unijny system VAT w zakresie e-commerce jest nieszczelny, zaś straty wynikające z oszustw podatkowych w tej branży szacowane były na 5 mld EUR rocznie w skali całej Unii. Niemal niezauważalna – w kontekście VAT – pozostawała również rola platform e-commerce.

W związku z tym Unia Europejska przyjęła szereg zmian mających na celu m. in. zwalczanie oszustw związanych z VAT w obszarze handlu elektronicznego, wyrównanie sytuacji unijnych przedsiębiorców z podmiotami z krajów trzecich, pełniejsze odwzorowanie zasady opodatkowania towarów/usług w miejscu ich konsumpcji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obowiązkami podatkowymi dla podmiotów działających w branży e-commerce.

Projekt nowelizacji polskiej ustawy o VAT, wdrażającej unijne zmiany został już opublikowany i znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Zmiany te wejdą  w życie od 1 lipca 2021 r.

 

Agenda spotkania:

  1. Zmiany w rozliczeniach w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz rozszerzenie stosowania MOSS (Mini One Stop Shop)
  2. Zmiany dotyczące platform pośredniczących (e-commerce)
  3. Zmiany w rozliczeniach VAT w zakresie importu towarów

 

Prelegenci:

Tomasz Michalik jest  doradcą podatkowym, od ponad 20 lat zajmującym się podatkiem VAT.  Jest autorem komentarza do ustawy o VAT oraz wielu publikacji fachowych w wydawnictwach polskich i międzynarodowych.  Jest jedynym polskim członkiem Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską.

Jakub Warnieło jest specjalistą w zakresie  opodatkowania gospodarki cyfrowej. Autor i współautor wielu opracowań z zakresu VAT, postępowań podatkowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Partner wydarzenia:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!