Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Zarządzanie

Komitet Retail: Nowe przepisy o przewadze kontraktowej w branży rolno-spożywczej

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne dla firm stowarzyszonych płacących składkę na poziomie standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Podczas spotkania porozmawiamy o nowej ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Komitetu Retail, które odbędzie się 29 września 2021 r. w godz. 10.00-11.30 via ZOOM, podczas którego porozmawiamy o projekcie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przedstawimy w skrócie założenia nowej ustawy i zastanowimy się, czy branża FMCG będzie zmuszona przejść na tzw. umowy net-net.

 

Potrzeba zmiany przepisów wynika z obowiązku wdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

 

Nowa ustawa będzie miała szerszy zakres zastosowania niż dotychczasowe przepisy. Do kategorii produktów rolnych i spożywczych na gruncie nowej ustawy będziemy zaliczać nie tylko produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, ale między innymi również: pasze, zwierzęta żywe, żywe drzewa i inne rośliny, zboża, skoncentrowane ekstrakty do wyrobu napojów alkoholowych, nieprzetworzony tytoń, konopie naturalne.

 

Nowe przepisy będą szczegółowo określać, kiedy mamy do czynienia z przewagą kontraktową dostawcy względem odbiorcy, lub odbiorcy względem dostawcy.

 

Nowa ustawa opisuje też kilkanaście przykładów praktyk, które mogą stanowić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Na gruncie nowych przepisów bezwzględnie zakazane będą w szczególności:

 

  • anulowanie zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwopsujących się produktów;
  • żądanie płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów rolnych lub spożywczych;
  • jednostronna zmiana umowy w zakresie częstotliwości, sposobu realizacji, miejsca, terminu, wielkości ogółu dostaw lub pojedynczych dostaw.

W projekcie nowej ustawy znajduje się jeden przykład nieuczciwej praktyki, który nie wynika z przepisów dyrektywy. Zakazane będzie nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

 

Spotkanie poprowadzą: Joanna Affre, Wspólniczka Zarządzająca w kancelarii Affre i Wspólnicy, Wiceprzewodnicząca Komitetu Retail oraz Jakub Sadurski, prawnik w kancelarii Affre i Wspólnicy

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!