Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Wymiana gospodarcza

Komitet Przemysł: Biała Księga i nowe fundusze UE 2021-2027

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Passé

L'événement est terminé.

Podczas spotkania omówimy kluczowe źródła i formy wsparcia ze środków publicznych dla prowadzonej działalności gospodarczej. Zapraszamy!

Podczas spotkania omówimy kluczowe źródła i formy wsparcia ze środków publicznych dla prowadzonej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy, które mają być dostępne w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jednocześnie, postaramy się przybliżyć inne istotne źródła finansowania lub współfinansowania ze środków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych, najważniejsze zasady ich przyznawania, a także możliwości łączenia. Efektem spotkania ma być próba zbudowania matrycy dostępnej pomocy publicznej dla planowanych projektów.

 

Agenda:

FORMY WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W LATACH 2021-2027 – STAN AKTUALNY

1.         Źródła finansowania projektów – nie tylko unijne i nie tylko perspektywa finansowa 2021-2027

2.         Perspektywa finansowa UE 2021-2027

3.         Wybrane pozostałe programy unijne

4.         Środki krajowe

5.         Instrumenty podatkowe

6.         Najistotniejsze zasady ubiegania się o wsparcie

 

Komitet poprowadzi p. Joanna Prokurat, doradca podatkowy z Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Joanna Prokurat ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, a także ubezpieczeń społecznych. Doradza m.in. w zakresie identyfikacji możliwych instrumentów wsparcia, a także przy ich wdrożeniu i rozliczeniu dla projektów na wszystkich etapach ich realizacji.

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

 

Partner wydarzenia:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!