Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Finanse i Podatki

Komitet Podatkowo-Finansowy: Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (implementacja tzw. dyrektywy DAC7)

Siedziba CCIFP
Al. Jerozolimskie 93
02-001
Warszawa
Polska

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany do wszystkich zarejestrowanych osób przed wydarzeniem.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

Zapraszamy na spotkanie Komitetu Podatkowo-Finansowego, które będzie poświęcone konsultacjom publicznym projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (implementacja tzw. dyrektywy DAC7).

W dniu 8 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, implementującej przepisy tzw. dyrektywy DAC7. Nowe regulacje mają przeciwdziałać ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Ma to pozwolić na stworzenie wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości, które są konieczne do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tychże platform. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych, a Minister Finansów zwrócił się z prośbą o przekazanie do niego uwag w terminie 21 dni.

Zapraszamy na spotkanie, na którym eksperci KPMG zajmą się omówieniem projektowanych przepisów, w oparciu o które zgłaszać będzie można postulaty zmian. Spotkanie poprowadzi r. pr. Wojciech Majkowski (KPMG).

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany do wszystkich zarejestrowanych osób przed wydarzeniem.

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!