Webinar  •  Webinar

Komitet online: Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Online,

Język :
polski

Cena : Spotkanie odbędzie się w języku polskim, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych.

Passé

L'événement est terminé.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online Komitetu, aby porozmawiać o nowym projekcie Kodeksu Spółek Handlowych.

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie online Komitetu, aby porozmawiać o projekcie Kodeksu Spółek Handlowych. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia w godz. 14.00-15.00 poprzez platformę ZOOM.

Podczas drugiego spotkania odnośnie rozmów na temat nowelizacji KSH porozmawiamy o:

  1. Doradca Rady Nadzorczej – rewolucja w nadzorze czy pozorna pomoc?
  2. Obowiązki informacyjne Zarządu – biznesowa spowiedź reprezentantów spółki.
  3. Ułatwienia w prowadzeniu spółek holdingowych.
  4. Odpowiedzialność decydentów spółek holdingowych za działanie na szkodę spółki – czy rzeczywiście wyłączona?
  5. Czy wierzyciele spółek holdingowych będą chronieni?
  6. Czy wspólnicy mniejszościowi spółek holdingowych staną się więźniami korporacyjnymi?

 

Link do projektu ustawy: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336750/katalog/12704858#12704858

 

Projektowana ustawa składa się z dwóch głównych części:

  1. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które w  szerokim znaczeniu  doktrynalnym reguluje  relacje  prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi,  w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej.
  2. Druga część ogniskuje się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek  kapitałowych. 

 

Ponadto  wyróżnić  można  zbiór  przepisów,  w  ogólnym  ujęciu  zmierzających  do  poprawienia efektywności funkcjonowania  spółek  oraz  porządkujących  część  regulacji KSH,  która od lat sprawiała trudności interpretacyjne.

 

Spotkanie poprowadzą oraz wesprą merytorycznie proces przygotowywania stanowiska prawnicy kancelarii Kochański & Partners:

•          Aneta Serowik, Adwokat, Starszy Prawnik w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej

•          Michał Nowodworski, LL.M., Prawnik w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej

 

Spotkanie jest bezpłatne i zarezerwowane dla przedstawicieli firm stowarzyszonych.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!