Komitet Nieruchomości w języku francuskim.


CCIFP, Widok 8

Język : francuski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu Nieruchomości, podczas którego porozmawiamy o czynnikach wpływających na wzrost kosztów budowy.

 

>

Spotkanie poprowadzi Patrick Delcol, Prezes Zarz?du w Europie Środkowo-Wschodniej w BNP Paribas Real Estate Poland. Przedstawi on raport dotycz?cy kształtowania się kosztów budowy poszczególnych typów nieruchomości w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo przybliży tendencje zwi?zane z inwestycjami na rynku nieruchomości. Przedstawiony raport będzie wstępem do dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!