Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Nieruchomości

Komitet HR: Zmiana modelu zatrudnienia dla kadry zarządczej

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski

Cena :
Wydarzenie bezpłatne, przeznaczone dla firm płacących składkę standard lub wyższą.
Liczba miejsc dla firm doradczych ograniczona.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Na spotkaniu będziemy kontynuować rozmowę na temat zmiany modelu zatrudnienia pracowników.

 

W grudniu będziemy kontynuować dyskusję rozpoczętą podczas spotkania Komitetu HR, które odbyło się 9 listopada.

Przyjrzymy się stosowanym na polskim rynku modelom zatrudniania kadry zarządzającej, omawiając ich „za i przeciw”. Sprawdzimy także jak Polski Ład podatkowy wpłynie na wynagrodzenia netto członków zarządu i kluczowych managerów. Odpowiemy na szereg pytań, m.in. zastanowimy się wspólnie:

  • czy umowa o pracę w 2022 r. będzie najbardziej efektywnym rozwiązaniem?
  • jakie warunki należy spełnić, aby wejść we współpracę z managerem na zasadach B2B?
  • czy istnieją odrębne tytuły do wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów za pełnione przez nich funkcje?

Tym razem pieczę merytoryczną nad spotkaniem będzie sprawował p. Michał Wodnicki, partner w zespole Human Advisory Services w CRIDO.

***

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1636500563/cru-1635171081/cru-1633014374/cru-1632752650/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz na publikację materiału video z moim wizerunkiem z ww. wydarzenia przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP na kanale YouTube, stronie internetowej www.ccifp.pl oraz LinkedIn w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda: ­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ­ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia organizowanego przez  CCIFP. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93,  a także przez Partnerów merytorycznych[1] wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuję,  dla potrzeb organizacji wydarzenia przez Internet (seminarium, szkolenie, komitet branżowy) i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzeń na kanale YouTube, stronie internetowej ccifp.pl oraz LinkedIn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 


[1] Partner merytoryczny wydarzenia: firma, w imieniu której eksperci prezentują treści wiedzowe i edukacyjne podczas wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

 

Partner Merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!