Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Komitet ESG CSR Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Spotkanie bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich firm członkowskich.

Spotkanie stacjonarne. Udział online możliwy dla firm spoza Warszawy.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu ESG CSR poświęcone zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.

Podczas spotkania skupimy się na społecznym aspekcie ESG, poruszając temat tworzenia różnorodnych i włączających środowisk pracy.

Wdrażanie inkluzywnych rozwiązań może przynieść firmie zarówno społeczne, jak i biznesowe korzyści. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami promuje równość szans i integrację społeczną oraz wzmacnia wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, zwiększając zaufanie ze strony społeczności lokalnej i klientów.

Wspólnie z naszymi gośćmi z Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Exco A2A i Atos Polska porozmawiamy o tym, jak włączać osoby w niepełnosprawnościami w aktywność zawodową. Zaprezentujemy także wspólny program realizowany przez trzy podmioty, który ma na celu aktywizację zawodową paraolimpijczyków. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń między firmami oraz dyskusji na temat wyzwań, barier i możliwości.

Spotkanie poprowadzą: Laurent Le Pajolec, Członek Zarządu EXCO A2A Polska Sp. z o. o. i Tomasz Radomski, Prezes Atos. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Polski Komitet Paralimpijski.


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!