Wydarzenie VIP  •  Komitet Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Komitet ESG CSR Konsultacje w sprawie Inicjatywy pn. „FUNDUSZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ M. ST. WARSZAWY”

online (Teams),

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich firm członkowskich.

Spotkanie odbędzie się online. Wymagana jest rejestracja - link do spotkania zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach Komitetu ESG CSR CCIFP dotyczące inicjatywy Fundusz Różnorodności Społecznej M. St. Warszawy.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz ekspertką ds. ESG w sprawie nowego projektu UM – inicjatywy pn.  „FUNDUSZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ M.ST.WARSZAWY ”.

Fundusz Różnorodności Społecznej M. St. Warszawy będzie platformą współpracy międzysektorowej pomiędzy biznesem a samorządem. Poprzez uczestnictwo w niej firmy oraz ich pracownice i pracownicy uzyskają wpływ na budowanie Warszawy jako miasta otwartego i solidarnego, dbającego o wysokie standardy równego traktowania. Miasta, które dba o potrzeby mieszkańców i mieszkanek, docenia społeczną różnorodność i potrafi z niej korzystać.

W ramach inicjatywy utworzony zostanie katalog projektów, które będą mogły być realizowane za pomocą wsparcia finansowego biznesu. W planach jest również realizacja projektów o charakterze wolontariatu oraz komunikacji.

Poprzez realizowane projekty Partnerzy Biznesowi mogą wzmocnić reputację jako podmioty zaangażowanego w sprawy społeczne, budować relacje z lokalną społecznością oraz promować organizację jako sprzyjającą postawom równościowym oraz inkluzywnym. Wszystkie wspólnie podejmowana działania będą też wpisywać się w potrzeby firm dotyczących raportowania ESG, przede wszystkim z zakresu projektów społecznych.

Celem spotkania o charakterze konsultacyjnym jest poznanie potrzeb i opinii przedstawicieli biznesu oraz wspólne ustalenie zakresu projektów realizowanych w ramach inicjatywy.

Proponowane projekty wpisują się w międzynarodowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), Karta Różnorodności (Diversity Charter), oraz Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Stanowią również realizację założeń strategicznych rozwoju Warszawy.

Ramowa agenda spotkania:

  • 10.00 - 10.05 - Powitanie uczestników – przedstawiciel CCIFP.
  • 10.05 - 10.15 - Omówienie genezy inicjatywy – przedstawiciel Urzędu.
  • 10.15 - 10.30 - Przedstawienie inicjatywy i omówienie 3 projektów – dr Anna Grygiel-Tomaszewska.
  • 10.30 - 11.30 - Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Prezentację poprowadzi dr Anna Grygiel-Tomaszewska – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Przez całe zawodowe życie związana z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi.

Spotkanie odbędzie się online. Wymagana jest rejestracja - link do spotkania zostanie przesłany tylko do zarejestrowanych osób.


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!