Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Wymiana gospodarcza  •  Nieruchomości

Komitet ESG - Biała Księga Zrównoważonego Budownictwa

siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich firm członkowskich.

Wydarzenie stacjonarne - udział online możliwy dla firm spoza Warszawy.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na spotkanie Komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo, podczas którego zaprezentujemy ostateczną wersję Białej Księgi Komitetu.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Komitetu ESG przeznaczone dla firm członkowskich CCIFP związanych z sektorem budowlanym.

Podczas spotkania zaprezentujemy ostateczną wersję rozdziału "Budownictwo i ciepłownictwo" wpisanego do Białej Księgi CCIFP. Dokument jest zbiorem kluczowych postulatów i proponowanych rozwiązań regulacyjnych niezbędnych na drodze do zielonej transformacji. Omówimy szczegółowo m.in. poniższe kwestie:

  1. Redukcja wbudowanego śladu węglowego poprzez wspieranie zmian źródeł energii producentów z sektora budownictwa na te promujące politykę klimatyczno-energetyczną oraz związane z nią cele zrównoważonego rozwoju.
  2. Redukcja wbudowanego śladu węglowego poprzez zmianę podejścia w normach wybranych wyrobów budowlanych.
  3. Ułatwienia w ponownym wykorzystaniu materiałów budowlanych pochodzących z demontażu.
  4. Zmiana regulacji dotyczących definicji odpadu w celu zwiększenia możliwości wykorzystania materiałów rozbiórkowych w przetwarzaniu ich na pełnoprawne surowce.
  5. Zmiany w polityce zakupowej państwa polegające na premiowaniu w budownictwie materiałów i technologii realizujących cele środowiskowe.

Osoby zainteresowane tworzeniem treści Białej Księgi Zrównoważonego Budownictwa prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak (justyna.smolak(@)ccifp.pl). 


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!