Komitet Energetyki i Środowiska: System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu.


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu Energetyki i Środowiska podczas którego zostanie przedstawiony raport Instytutu Sobieskiego "System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu" oraz informacje jakie działania podejmuje Rząd oraz środowiska biznesowe w obszarze zmian systemu gospodarki  odpadami opakowaniowymi.

 

>

W grudniu 2105 roku Komisja Europejska opublikowała projekty rewizji dyrektyw odpadowych. Do kluczowych elementów zmienionych wniosków w sprawie odpadów należ?:

  • Cel dotycz?cy  recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 proc.  do roku 2030;
  • Cel dotycz?cy  recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75 proc.  do roku 2030;
  • Cel  redukcji składowania odpadów do maksymalnie 10 proc.  do roku 2030;
  • Zakaz składowania segregowanych odpadów;

W obecnym reżimie Polska nie jest w stanie spełnić ambitnych celów recyklingowych wyznaczonych na 2030 roku. Dlatego też, konieczne jest wprowadzenie zmian w krajowym systemie gospodarki odpadami, które umożliwi? spełnienie celów oraz poprawę efektywności systemów odpadowych. W szczególności zmiany wymaga system gospodarki odpadami opakowaniowymi, który jest niewydolny i z dużym udziałem szarej strefy. System ten jest finansowany przez wprowadzaj?cych opakowania na rynek, a więc przez biznes.

Jeśli obecny, tani i źle działaj?cy system, zostanie zast?piony nowym i efektywnym systemem, to ogólne koszty gospodarki odpadami opakowaniowymi wzrosn?. Czy biznes powinien się zgodzić na taki kierunek i płacić więcej za gospodarkę odpadami?

Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Energia i Środowisko zaprezentujemy świeżo opracowany Raport Instytutu Sobieskiego „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu.”. Raport zawiera diagnozę obecnie funkcjonuj?cego systemu gospodarki opakowaniami oraz proponuje kierunki zmian w celu poprawy efektywności, przejrzystości i trwałości tego systemu.

Wraz z prezentacj? Raportu przedstawimy Państwu informacje jakie działania podejmuje Rz?d oraz środowiska biznesowe w obszarze zmian systemu gospodarki   odpadami opakowaniowymi.

Agenda:

  • 30 min – Prezentacja Raportu „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu.” – Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego
  • 15 min – Jakie działania podejmuje Rz?d oraz biznes – Agata Staniewska, CEC Government Relations
  • 30 min – Dyskusja
  • 10 min – Dalsze działania Izby Francuskiej.
  • 5 min – AOB i ustalenie terminu kolejnego posiedzenia

Partnerzy:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin