Komitet Energetyki i Środowiska

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komitetu ds. Energii i Środowiska poświęcone gospodarce odpadami opakowaniowymi.

W pierwszym kwartale 2018 roku zostan? uchwalone dyrektywy odpadowe wdrażaj?ce zasady gospodarki w obiegu zamkniętym. Nowe dyrektywy będ? oznaczały duże zmiany w przepisach krajowych, w szczególności w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Bior?c pod uwagę zakres zmian, przedsiębiorcy powinni jak najszybciej przygotować własne propozycje, które stanowiłyby podstawę do dialogu z Rz?dem.

W zwi?zku z tym, chcielibyśmy przedyskutować kierunki zmian w polskim systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi. W tym celu zaprosiliśmy na spotkanie ekspertów: Jakuba Tyczkowskiego oraz Marcina Nowackiego ze Zwi?zku Przedsiębiorców i Pracodawców, który przedstawi swoje propozycje zmian, zgodne z wytycznymi dyrektyw. Będzie to podstawa do dyskusji na naszym spotkaniu.

Więcej informacji: joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!