Komitet Elektromobliności


Siedziba CCIFP, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa (VII piętro)

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy Komitet „Elektromobilności”

Naszym gościem specjalnym będzie Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), były minister środowiska i pełnomocnik Rz?du ds. polityki klimatycznej.

Podczas spotkania p. Marcin Korolec zaprezentuje analizę w zakresie barier i wyzwań stoj?cych przed sektorem oraz rekomendacji dla Rz?du w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Powyższa prezentacja będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji. Celem spotkania jest również wypracowanie wspólnego stanowiska firm członkowskich w zakresie wsparcia, które powinno zostać zapewnione, aby firmy chciały wł?czyć się w rozwój infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Spotkanie to będzie stanowiło możliwość wymiany doświadczeń i poł?czenia głosów sektora, w kontekście prac nad projektem ustawy o elektromobilności, który ma zostać opublikowany w przyszłym roku.

Szczególnie zapraszamy firmy z sektora: samochodowego, energetycznego, konstrukcyjno-budowlanego, nieruchomości, handlu i dystrybucji, hotelarskiego, transportowego (z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona).

Więcej informacji: joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!