Komitet ds. nieruchomości przy CCIFP


Hotel Sofitel w Warszawie, sala Opera

Język : angielski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Temat: „Jak polepszyć planowanie przestrzenne polskich miast – rola dialogu pomiędzy profesjonalistami”.    

Zaproszeni: wył?cznie osoby zawodowo zwi?zane z tematyk? nieruchomości, budownictwa, architektury, członkowie CCIFP

Data: wtorek 4 marca 2014, 8:30 – 10:15

Liczba osób: 30

Cel: stworzenie spotkań kwartalnych dotycz?cych tematyki nieruchomości celem:

  • Wypracowywania wspólnych stanowisk, dokumentów, rekomendacji niezbędnych do reprezentowania interesów firm stowarzyszonych w CCIFP.
  • Organizowania spotkań z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii celem pozyskiwania rzetelnych informacji o bież?cej sytuacji w danym obszarze.
  • Stworzenia miejsca dyskusji i refleksji w zakresie interesuj?cym dla firm członkowskich.

Program  :

8.15 – 8.30 – Rejestracja uczestników

8.30 – 8.35 – Wprowadzenie,Monika Constant, Dyrektor Generalna Francuskiej Izby Przemysłowo –  Handlowej w Polsce

8.35 – 8.45 – Trudności urbanistyki w dużych aglomeracjach miejskich, Maciej GOLIS, KLEPIERRE -  SIMON GROUP & BNP Paribas

8.45 – 9.00 – Realizacje architektoniczne ostatniego dziesięciolecia w centrum Warszawy,  Wojciech   BARTELSKI,  Burmistrz  dzielnicy Warszawa-Śródmieście

9.00    – 9.20 – Nowe rozwi?zaniaurbanistyczne na obszarze Nowego Centrum Łodzi, Błażej MODER, Dyrektor Zarz?du Nowego Centrum Łodzi

9.20    – 10.00 – Debata prowadzona przez Jean Yves EBEL  : z dwoma przedstawicielami miast  :  Wojciech Bartelski i Błażej Moder wraz z inwestorami

Pytania uczestników

10.00 – 10.50 – podsumowanie - Jean Yves EBEL, GRRES

Spotkanie bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26.02.2014 na adres: joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Partnerzy : Bouygues Immobilier, Orange

  

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!